facebook

מבקר המדינה בקריית שמונה: אין סנכרון בין משרדי הממשלה, להקים מייד חמ"ל אזרחי-ממשלתי (22.10.23)

המבקר אנגלמן בקרית שמונה: "להקים חמ"ל אזרחי-ממשלתי באופן מיידי; אין די בפעולות הממשלה לטיפול בעורף ואין סנכרון מספק בין משרדי הממשלה; זוהי קריאת השכמה לראש הממשלה ולממשלה"

​מבקר המדינה מתניהו אנגלמן סייר היום (ראשון, 22.10.23) בצפון. בין היתר נפגש עם ראש עיריית קריית שמונה אביחי שטרן, עם ראש מועצת הגליל העליון גיורא זלץ ועם ראש מועצת מבואות חרמון בני בן מובחר. ראשי הרשויות העלו פערים משמעותיים ביישום התכניות לפינוי אזרחים. בקריית שמונה המצב חמור במיוחד כאשר בקרב האלפים שטרם פונו יש אוכלוסיות רווחה ואנשים עם מוגבלויות.

ראשי הרשויות העלו גם פערים במיגון ובכיתות הכוננות, וכן העדר סנכרון בין משרדי הממשלה ובירוקרטיה עודפת. זאת על אף שחלפו שבועיים מאז תחילת המלחמה. בנוסף העלו את הצורך במתן אחריות וסמכות לרשויות, לצד הקצאת משאבים, לשם התמודדותן בעת הזו.

המבקר סייר במפעל "עוף הגליל" שהינו מפעל חיוני המספק חלק גדול מהתצרוכת של העופות במדינת ישראל וכן במפעל "קירור הגליל" (שני המפעלים של החברה לפיתוח הגליל), המאחסן פירות ומוצרים קפואים לספקים מרכזיים במשק. מנהלי המפעלים הציגו למבקר המדינה פערים, בהם הצורך בהסדרת פינוי עובדים חיוניים לבתי מלון סמוכים ובריתוק משאיות הובלה למפעלים, בדרך שתאפשר את המשך תפקודם.

בפגישה עם ראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן, אמר המבקר כי "בשבועיים האחרונים ערכתי שורה ארוכה של סיורים בצפון ובדרום על מנת לפגוש באופן בלתי אמצעי ראשי רשויות, תושבים ומפונים מהיישובים בהם בוצע הפוגרום בשבת השחורה של 7.10 ובכלל יישובי קו העימות בצפון ובדרום.

נחשפנו היום להליך פינוי התושבים, לפערים ולקשיים הרבים שהרשויות חוות, ובפרט כלפי אוכלוסיות נזקקות שטרם פונו.

לצערי, התמונה המתקבלת מהשטח בעייתית ומשקפת פערים משמעותיים. פעולות הממשלה הנעשות בימים האחרונים אין בהן די. הסיורים בשטח והשיחות שלי ושל בכירי המשרד עם הגורמים הרלוונטיים העלו כי בולט החוסר במערך אופרטיבי, שיוכל להוביל את המאמץ הממשלתי בכל הדרוש לעורף, מפינוי אוכלוסייה ולאחר מכן הצרכים בתחום הרווחה, החוסן הנפשי, החינוך - והדבר דורש תיקון מיידי.

חמ"ל ממשלתי-אזרחי אמור לתת מענה דחוף והכרחי לכלל הצרכים האזרחיים של מאות אלפי תושבים ומפונים בדרום, בצפון וביישובים קולטים. בלעדיו קשה יהיה להתמודד עם המציאות שבה אנו מצויים, בה העורף חשוף. וזה עוד לפני תחילת תמרון קרקרעי ופעולות צבאיות נוספות.

זוהי קריאת השכמה לממשלה ולעומד בראשה ולכל השרים, על מנת לנקוט פעולות למתן מענה אופרטיבי וכולל לכלל סוגיות העורף. בעת הזו החובה לסגור פערים ולעשות זאת בהקדם ובמהירות ויעילות".​