facebook

המבקר אנגלמן בפגישה עם תושבי זיקים ונתיב העשרה: נבצע מעקב כדי לוודא שמשרדי הממשלה ימלאו את חובותיהם כלפיכם (16.10.23)

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מתניהו אנגלמן, נפגש אתמול (15.10.23) עם תושבי נתיב העשרה וזיקים השוהים כעת במלון מעלה החמישה. למבקר התלוו בכירי משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור. זאת כדי לסייע לתושבים למצות את זכויותיהם מול הגופים הציבוריים

התושבים תיארו לפני המבקר וצוותו את שהתחולל ביום הטבח בשבת שעברה, שבעה באוקטובר, החל בשעה 6:30, שבמהלכו נלחמו לבדם במשך שעות במחבלי חמאס, מאחר שכוחות הביטחון לא הגיעו אליהם. חלקם אף פינו את משפחותיהם בכוחות עצמם למלון מעלה החמישה. התושבים הביעו את אכזבתם הרבה מהיעדר הסיוע של כוחות הביטחון ביום זה וממשרדי הממשלה האזרחיים אשר החלו לפעול באיחור ניכר ובאופן לא מספק בהמשך. התושבים תיארו את הקשיים שהם חווים מאז שבעה באוקטובר ואת הפערים שעימם הם מתמודדים.

המבקר אנגלמן אמר לתושבים: "החובה הבסיסית ביותר של מדינה כלפי אזרחיה - ביטחון אישי - הופרה בשבת, שבעה באוקטובר, בבוקרו של החג. כפי שכבר אמרתי - כשלים אלו ייבדקו באופן מקיף לאחר המלחמה".

בעת הזו על כלל רשויות המדינה לעשות את המוטל עליהם עבור תושבי עוטף עזה. אי אפשר להתייחס בשוויון נפש לתחושות הקשות של התושבים. אנחנו כאן איתכם, כדי לוודא שתוכלו למצות את מלוא זכויותיכם באופן היעיל והנגיש ביותר. נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה פתחה עבור תושבי הדרום "קו חם",  אשר זמין 24 שעות ביממה. צוותי ביקורת המדינה ונציבות תלונות הציבור יבקרו במרכזים נוספים של מפוני עוטף עזה, כדי לוודא שניתנים לכלל המפונים השירותים הממשלתיים הנדרשים להם".