facebook

נפתח קו חם של נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה לסיוע לתושבי הדרום (12.10.23)

משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור החל להפעיל בימים אלה מוקד לסיוע לאוכלוסייה, בפרט בדרום הארץ, בקבלת מענה מול משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות והגופים הציבוריים השונים.

מספרו של הקו החם של נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה: 02-6665199

עובדות ועובדי נציבות תלונות הציבור ערוכים לקבל פניות על גופים ציבוריים שעוסקות במצב החירום.

הקו החם לקבלת תלונות פועל בימים ראשון עד חמישי במשך 24 שעות ביממה, וביום שישי עד השעה 13:00. מעבר לשעות הפעילות בסוף השבוע יוכלו הפונים להשאיר הודעה.

ניתן להגיש תלונות גם באמצעות הטופס המקוון שבאתר משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור ובערוצים נוספים המצוינים באתר.

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מתניהו אנגלמן: "פתחנו מוקד חירום מיוחד לקבלת תלונות של תושבי הדרום שאינם מקבלים מענה ממשרדי הממשלה ומגופים ציבוריים אחרים. על כלל גופי הממשלה והשלטון המקומי לפעול, כל אחד בתחומו, במתכונת חירום על מנת לתת מענה לתושבי הדרום, למשפחות הנרצחים, הנעדרים והחטופים, ולכלל אזרחי ישראל". ​