facebook

מבקר המדינה אנגלמן בעקבות רעידת האדמה במרוקו: "נראה שלמרות נורות האזהרה - מדינת ישראל כושלת בהיערכותה לרעידות אדמה (10.9.23)

"...לאחר החגים אפרסם דוח מעקב מקיף, עליו עבדנו בשנה החולפת, בעניין ההערכות לרעידות אדמה ברמה הלאומית. על ראש הממשלה והשרים הרלוונטיים לתקן את הליקויים באופן מיידי".

מדי כמה חודשים מדינת ישראל מקבלת תזכורת כואבת ממדינות העולם על החשיבות הקריטית בהיערכות לרעידות אדמה.

לפני חצי שנה הייתה זאת טורקיה - אתמול רעידת אדמה קטלנית הגיעה למרוקו.

נראה שלמרות נורות האזהרה - מדינת ישראל כושלת בהיערכותה לרעידות אדמה. 

בדוח שפרסמנו לאחרונה עלו שני נתונים מטרידים: 

  • הראשון הוא שמשרד הבינוי והשיכון לא השלים חיזוקם של 93% מהמבנים הטעונים חיזוק מיידי בערי הפריפריה. 

  • הנתון הבעייתי השני הוא ש 70% מבתי הספר המיועדים לחיזוק לא חוזקו.

הליקויים בעניין לא מובנים עוד יותר נוכח העובדה שבעלות של 2.3 מיליארד ש"ח ניתן לפתור את הבעיה של הערים בפריפריה הנמצאות על השבר הסורי- אפריקני.

לאחר החגים אפרסם דוח מעקב מקיף עליו עבדנו בשנה החולפת בעניין ההערכות לרעידות אדמה ברמה הלאומית - ובכלל זה היקף יישום תמ"א 38 ברמה הארצית, מוכנות בתי החולים, תשתיות לאומיות ומוסדות חינוך ואף היקף הכיסוי הביטוחי של אזרחי ישראל. גם בדוח זה עלו ליקויים משמעותיים.

במקום להמתין לוועדת חקירה לאחר אסון שיתרחש על ראש הממשלה והשרים הרלוונטיים לתקן את הליקויים באופן מיידי.

לקריאת הדוח: