facebook

המבקר אנגלמן סייר בארגון "נפש בנפש": "למדנו על האתגרים שחווים העולים החדשים" (21.8.23)

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מתניהו אנגלמן, נחשף במהלך ביקורו במשרדי "נפש בנפש" בירושלים לפעילות הארגון: "אני רואה חשיבות בהנגשת האפשרות להגיש תלונות לנציבות על ידי העולים החדשים"

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מתניהו אנגלמן, סייר (20.8.23) במשרדי הארגון "נפש בנפש" בירושלים. אל המבקר התלוו מנהלת החטיבה לביקורת תחומי החברה והרווחה, ליאורה שמעוני, ומנהל אגף ט"ו בחטיבה בני גולדמן - שהאגף שבראשותו אחראי, בין השאר, על ביקורת משרד העלייה והקליטה.

את המבקר וצוותו אירחו היו"ר טוני גילברט והמנכ"ל הרב יהושע פס, שייסדו את ארגון "נפש בנפש" לפני כ-20 שנה, ולצידם חברי הנהלה נוספים.

במהלך הביקור נחשפו המבקר וצוותו לפעילות הארגון: עידוד עלייתם של יהודי צפון אמריקה לישראל, ליווי קליטתם בארץ וסיוע בכל ההיבטים של אתגרי הקליטה העומדים בפני עולים חדשים בהגיעם לישראל, וכן ריכוז הפעילות עבור חיילים בודדים המגיעים מ-70 מדינות בעולם כדי לשרת בצה"ל.

"שמחתי לעמוד מקרוב על פעילות הארגון", אמר המבקר אנגלמן. "למדנו על האתגרים שחווים העולים החדשים ועל הסיוע שמעניק הארגון לעולים רבים. אנו פועלים להביא את פעילות משרדנו לידיעת העולים החדשים, הן עבודת הביקורת והן עבודת נציבות תלונות הציבור. אני רואה חשיבות בהנגשת האפשרות להגיש תלונות לנציבות על ידי העולים החדשים. מדינת ישראל היא בית לכל יהודי העולם, ועלינו לקלוט את העולים בזרועות פתוחות".