facebook

סיור מבקר המדינה ביישובי הדרוזים בצפון רמת הגולן (7.8.23)

הביקור במועצות מג'דל שמס ומסעדה היה כחלק מסיור של מבקר המדינה בצפון רמת הגולן. יחד עם המבקר הגיעו גם אנשי הביקורת ונציבות תלונות הציבור

​  

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מתניהו אנגלמן וצוותו סיירו בשבוע שעבר (חמישי, 3.8.23) ביישובי הדרוזים בצפון רמת הגולן - מג'דל שמס ומסעדה. בשני המקומות המבקר שמע סקירה מקיפה על הישובים מראשי המועצה דולאן אבו סלאח וד"ר מתי אבני. לאחר מכן סייר המבקר בשטחי המועצות המקומיות ושמע סקירה על פעילות "הנציבות בקהילה", במסגרתה מביאים לידיעת התושבים את האפשרות להגיש תלונות לנציבות תלונות הציבור. במסעדה הגיעו המבקר וראש המועצה למרכז חכם שם צפו באימון קונג פו של ילדי החוג.

המבקר סיפר על פעולות משרדו, ובכללן עבודת ביקורת המדינה הרלוונטית לאוכלוסיה הדרוזית,  דוח הביקורת שפורסם בנושא חיבור היישובים הדרוזים לרשת החשמל, וכן העלאת המודעות של האוכלוסיה הדרוזית לאפשרות הגשת תלונות לנציבות. 

לדברי המבקר, "אחד הדברים שחשובים לי זה להיות פה, עיניים ואוזן לאוכלוסיות שצריכות זאת. אין דרך אחרת להכיר את הפערים מלבד להיות בשטח. אחת המטרות של היום היא ללמוד על הצרכים והפערים של האוכלוסיה הדרוזית בצפון רמת הגולן ולראות מה אפשר לתקן ולשפר".

צילום: מאג'ד חסון