facebook

בואו נעשה סרט ביחד (2.3.23)

נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה מטפלת גם בתלונות של ילדים ובני נוער - תעזרו לנו לספר על זה לכולם!

אנחנו מזמינים אתכם, תלמידים ותלמידות בכל הכיתות, להשתתף בתחרות לכתיבת תסריט לסרטון שיסביר איך מגישים תלונה על גופים ציבוריים בנושאים שמעסיקים אתכם - כמו התנאים בבית הספר או מחסור במגרשי ספורט.


התסריט שלכם זכה? תוכלו להצטרף לתהליך הפקת הסרטון, לקבל שכר או פרס שווה ערך.


רוצים להשתתף? שלחו את התסריטים שלכם עד ה- 1.6.2023 ל-dovrut@mevaker.gov.il.


לתקנון התחרות - לחצו כאן