facebook

הודעה על חופשה מרוכזת בחג הסוכות (19.9.23)

הלשכות של משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור תהיינה סגורות לרגל יציאת העובדים לחופשה מרוכזת בחג הסוכות התשפ"ד, מיום שישי 29.9.23 עד שבת 7.10.23 (ועד בכלל).


במקרים דחופים ניתן לפנות טלפונית:

בירושלים:  050-6232880

בתל אביב: 050-6232662

בחיפה:      050-6232870


נציבות תלונות הציבור - 

במקרים דחופים הנוגעים לטיפול בתלונות הציבור ניתן יהיה להתקשר למספר: 02-6665163 בין השעות 9:00 - 12:00.