facebook

משרד מבקר המדינה אירח (16.1.22) תערוכה העוסקת במשבר האקלים

נושא הגנת הסביבה נמצא בין היעדים המרכזיים של משרדנו. כידוע, באוקטובר 2021, פרסמנו את הדוח בנושא פעולות ממשלת ישראל והיערכותה למשבר האקלים והשתתפנו בכנס בגלזגו

משרד מבקר המדינה אירח היום (16 ינואר 2022) את התערוכה של האמנית האקולוגית, מירי ישראלי (אוצרת - ברוריה פסטרנק שביט), במעמד מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן ומנכ"ל המשרד ישי וקנין. התערוכה היעברה בזום לעובדי המשרד.

תערוכת הבחירה הטבעית מתייחסת למשבר האקלים  - המשבר הסביבתי העולמי, ושואפת לקדם את המודעות הסביבתית ולחזק את קשרי הגומלין בין האדם, לטבע ולסביבה.

האמנית מירי ישראלי היא אמנית ויוצרת בתחומי האומנות הסביבתית וכן מדריכה ומרצה בנושא האומנות האקולוגית, מיחזור ושמירה על הסביבה.

להלן הדברים שנשא מבקר המדינה בפתיחת התערוכה:

כמיטב המסורת שמונהגת במשרדנו אנו שמחים לארח את תערוכת הבחירה הטבעית של האומנית האקולוגית מירי ישראלי. בהזמנות זו ברצוני להודות לאמנית מירי ישראלי ולאוצרת ברוריה פסטרנק שביט.

נושא הגנת הסביבה נמצא בין היעדים המרכזיים של משרדנו.

כידוע, באוקטובר 2021, פרסמנו את הדוח בנושא פעולות ממשלת ישראל והיערכותה למשבר האקלים והשתתפנו בכנס בגלזגו. הדוח עוסק בנושא משבר האקלים באופן מקיף, מעמיק ומקצועי. דוח זה מצטרף לשורה של דוחות שעסקו הנושאי סביבה כלהלן:

דוח שנתי 71א - אוקטובר 2020:

קידום אנרגיות מתחדשות והפחתת התלות בדלקים

התייעלות אנרגטית

דוח שנתי 71ב - מרץ 2021: 

היבטים בהחלת חוק הפיקדון על מכלי משקה

דוח שנתי 71ג - מאי 2021: 

הטיפול בפסולת בניין

היבטים סביבתיים בשיקום מחצבות

פינוי בסיס חיל האוויר והחלל "בח"א 27" ממבנים ומתשתיות וניקוי קרקע מזוהמת בשטחו - מעקב מורחב

דוח שנתי 72א - חלק שני - אוקטובר 2021:

מניעת זיהומם והמלחתם של מקורות המים, ניטורם ושיקומם


בדוח על הערכות מדינת ישראל למשבר האקלים ציינו כי המהפכה התעשייתית והקִדמה הטכנולוגית הביאו את האדם להישגים גדולים, לעלייה ניכרת בתוחלת החיים ולשיפור באיכות החיים וברווחה האישית בהיבטים רבים. להישגים אלו נלווים מחירים סביבתיים כבדים, כגון דלדול משאבי הטבע ופגיעה במגוון הביולוגי ובמערכות אקולוגיות.

לשינויי האקלים השפעות שבאות לידי ביטוי בארבע מגמות עיקריות: עליית הטמפרטורה, הפחתה במשקעים, עליית פני הים ועלייה בתדירותם של אירועי מזג אוויר קיצוניים, שמשפיעות על מערכות אנושיות וטבעיות וקשורות ללחצים חברתיים, כלכליים ודמוגרפיים. כך למשל, משמעות המגמה החזויה של עליית פני הים היא הצפת מאות אלפי קמ"ר של שטחים שמאוכלסים במאות מיליוני בני אדם בעיקר באזורי החוף, באיים באוקיינוסים ובאזורי שפך נהרות לימים. הדבר עלול להביא לפגיעה באזורי המחיה של האדם, לאובדן שטחי חקלאות, לפגיעה במאגרי מים תת-קרקעיים ולהמלחתם, דבר שידלדל את מקורות המים הזמינים בעולם - דלדול שיגביר כשלעצמו הגירה של תושבים. 

כמו כן שינויי האקלים עלולים לפגוע בבריאות האדם בכמה היבטים: גוף האדם רגיש לתנאי מזג אוויר קיצוניים כמו קור, חום וסופות. שינויי האקלים גורמים להתפשטות מחלות זיהומיות הנישאות על ידי בעלי חיים ורגישות לכל שינוי בטמפרטורה, כמו מלריה וקדחת הנילוס המערבי.

נושאים אלו רלוונטיים מתמיד בימים אלו - גם בראי מזג האוויר הפוקד אותנו וגם בראי מגיפת הקורונה המלווה את חיינו בשנתיים האחרונות.

הפעולות המרכזיות הננקטות כיום בעולם בנוגע לשינויי האקלים מתבססות על הצורך לקדם מדיניות אקלימית עולמית בת קיימה, שמתבססת על שתי תובנות שכרוכות זו בזו: התובנה הראשונה היא שיש לפעול במישור של הפחתת פליטות גזי החממה לאטמוספרה כדי להימנע מהתגברות אפקט החממה והתחממות כדור הארץ. התובנה השנייה היא כי גם אם תרד רמת גזי החממה באטמוספרה או תיוצב, צפויה בלאו הכי עלייה מסוימת בטמפרטורה העולמית באופן בלתי נמנע. להשפעות אלה יש להיערך בעוד מועד. 

אני מאחל לכולנו בריאות טובה ומזמין את כולם להתרשם וליהנות מהיצירות.