facebook

דרוש סטודנט למשרד מבקר המדינה - לשכת תל אביב

מאפיינים

סוג המשרה:
משרת סטודנט/ית
סטטוס המשרה:
סגור
בתוקף עד:
07/06/2020 00:00
מספר משרות מבוקש:
1
מקום המשרה:
דואר אלקטרוני של גורם המפרסם:

מסמכים וטפסים להורדה

אין קבצים

תיאור המשרה

 

לאגף י"ב שבמשרד מבקר המדינה בתל אביב דרוש/ה סטודנט/ית עם התמחות סביבתית ובפרט בתחום שינויי אקלים עבור סיוע בכרייה ועיבוד נתונים ומידע בתחום משבר האקלים - בין היתר: הפחתת פליטות גזי חממה, היערכות מדינות למשבר (adaptation), מדיניות ציבורית אקלימית ואסטרטגיה לאומית.

בכלל זאת מבוקש סיוע בין היתר בהיבטים הבאים:

 1. כריית נתונים מספריים ומדעיים מאתרים בארץ ובעולם, סיוע בעיבוד נתונים, ניתוחם והצגתם באופן ויזואלי בליווי שוטף עוד בתחילת המטלה.

 2. סיוע נוסף באיתור מידעים ונתונים לפי הצורך.

רקע כללי:

משרד מבקר המדינה אישר בתכנית העבודה השנתית לשנת 2020 את הכנתה של מטלת ביקורת רוחבית בנושא משבר האקלים אשר יכלול היבטים שונים בתחום הפחתת גזי חממה, הסתגלות לשינויי אקלים, וההשלכות על הכלכלה. הדוח יבחן את פעולות מדינת ישראל בתחומים אלה, כלי המדיניות שנעשה בהן שימוש ויתבסס על מידע מדעי, כלכלי ואחר ובין היתר יבחן את הפרמטרים המקובלים בעולם הרלוונטיים.

כישורים נדרשים:

 1. היכרות עם אתרי DATA בתחום גזי חממה (כמו IPCC, OECD, REN21, למ"ס, שירות מטרולוגי וכד'), ויכולת מצויינת לכרות מאתרים אלו נתונים ולעבדם.

 2. יכולת כריית נתונים ועיבוד, פילוח והפקת תובנות מכל אלו.

 3. הבנה בתחום ניהול סיכונים סביבתי.

 4. אנגלית ברמה גבוהה.

 5. היכרות מלאה עם תכנת אקסל. אידאה יתרון.

 6. עמידה בלוחות זמנים, יכולת ניתוח מידע רב, אמינות, חריצות, דייקנות.

דרישות לתפקיד:

 1. סטודנט/ית לתואר ראשון בתחומי הגנת הסביבה מהדיסציפלינות הבאות: סטטיסטיקה, גיאוגרפיה, בריאות הציבור, מתמטיקה או כלכלה. 
    
 2. יתרון לסטודנטים/ות בתואר שני ומעלה בתחומי הגנת הסביבה.

היקף ההעסקה: עד 40 שעות למשך כל תקופת הפרויקט. תיתכן אפשרות הארכה נוספת של שעות.

משך ההעסקה הוא למשך תקופת הפרויקט שעתיד להימשך כשנה. עיקר העבודה תתבצע במחצית הראשונה של תקופה זו.

התשלום:  לפי שכר סטודנט, בתוספת החזר הוצאות נסיעה לפי תעריף תחבורה הציבורית.

תחילת ההעסקה: מיידית.

מקום העבודה: משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור בתל אביב (רחוב הארבעה). בהתאם לצורך תיבחן אפשרות לעבודה גם מול גופי מידע רלוונטיים במדינה לצורך איסוף מידע או הגעה למשרד בירושלים.

על מועמדים/ות לצרף את המלצותיהם/ן ואסמכתאות לתחומי הלימוד שלהם/ן וקורות חיים.

למשרד זכות שמורה לזמן לראיון עד 10 סטודנטים/ות.

את הבקשות אליהן יצורפו קורות חיים מפורטים וגיליונות ציונים יש להעביר תוך שבועיים (עד ליום 7.6.20) לכתובת Mashab@mevaker.gov.il, עבור גב' שמרית להב, רכזת מיון וגיוס משאבי אנוש ולציין "עבור משרת סטודנט/ית לאגף י"ב - לשכת תל אביב / אקלים".

* המשרה מיועדת לגברים ולנשים.