facebook

דוח שנתי 67ב

שער ותוכן ענייניםwordpdf
הקדמה בערבית wordpdf
סוג הפרסום דוחות שנתיים
מספר קטלוגי 967A-2017
תאריך פרסום 16/5/2017
מספר ISSN 0334-9713

פתח דבר

דוח שנתי 67ב לשנת 2016 ולחשבונות שנת הכספים 2015 כולל 39 דוחות העוסקים בביקורת במשרדי ממשלה, במוסדות מדינה, בחברות ממשלתיות ובתאגידים וכן בביקורת על מערכת הביטחון.

משרד מבקר המדינה פועל לביצוע תהליכי בדיקה וביקורת באופן מעמיק ויסודי, מקצועי והוגן ולפרסום דוחות ביקורת אובייקטיבים, אפקטיביים רלוונטיים וברורים, אשר יורדים לשורשן של תופעות.

משרדי שם דגש מיוחד על ביצוע ביקורות בנושאים מערכתיים בעלי השפעות לאומיות רחבות הנוגעים לכמה משרדי ממשלה ורשויות ציבוריות. בדוח זה מובאת הביקורת על שיתופי הפעולה של ממשלת ישראל עם הסוכנות היהודית, שהיא אחד מהמוסדות הלאומיים. בשנת 1952 העניקה המדינה לסוכנות מעמד ממלכתי ייחודי, המתבטא גם במתן פטור ממכרז להתקשרויות משרדי הממשלה עמה ובפטור מתשלום מסים ותשלומי חובה ממשלתיים מסוימים. במהלך השנים התרחב מגוון ההתקשרויות, ונכללו בהן התקשרויות שלא היה מקום לאשר בפטור ממכרז. ההרחבה הזו עלולה למנוע ממשרדי הממשלה להשיא את היתרונות הגלומים במכרזים פומביים ואף לפגוע בהשגת תכלית פעולות הממשלה שמטרתן לעודד מעורבות של החברה האזרחית בפרויקטים בשיתוף הממשלה. זאת ועוד...

הגופים המבוקרים בפרק

 • משרד ראש הממשלה
 • משרד האוצר
 • משרד הבינוי והשיכון
 • משרד החינוך
 • המשרד לקליטת עלייה
 • המשרד לשירותי דת
 • הרשות לפיתוח ירושלים
 • הרשות לפיתוח הנגב
 • הרבנות הראשית לישראל
 • משרד האוצר - אגף התקציבים
 • רשות המיסים בישראל
 • משרד המשפטים
 • משרד הכלכלה

מילות מפתח

 • הסוכנות היהודית
 • פטור ממכרז
 • התקשרויות
 • פטור ממס
 • כשרות
 • מועצות דתיות
 • מינהל תקין
 • ניגוד עניינים
 • פגיעה בטוהר המידות
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • משרד ראש הממשלה
 • משרד האוצר - אגף החשב הכללי
 • רשות החברות הממשלתיות
 • משרד הבינוי והשיכון
 • המשרד לפיתוח הנגב והגליל
 • משרד הבריאות
 • שירותי בריאות כללית
 • מרכז רפואי ע"ש א. וולפסון, חולון
 • בית החולים לגליל המערבי, נהריה
 • בית החולים בילינסון
 • משרד החינוך
 • משרד הרווחה והשירותים החברתיים
 • מכבי שירותי בריאות
 • קופת חולים לאומית
 • קופת חולים מאוחדת
 • מרכז רפואי ע"ש הלל-יפה, חדרה
 • משרד החוץ
 • משרד הכלכלה
 • משרד האוצר
 • נציבות שרות המדינה
 • משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 • המשרד לשירותי דת
 • המוסד לביטוח לאומי
 • משרד הפנים
 • מינהל מקרקעי ישראל (ממ"י)
 • משרד המשפטים
 • משרד המשפטים - רשם העמותות
 • רשות המיסים בישראל
 • משרד הפנים - רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול
 • לשכת הקשר "נתיב"
 • משרד התיירות
 • משרד התרבות והספורט
 • המועצה להסדר ההימורים בספורט

מילות מפתח

 • תקשוב ממשלתי
 • ניהול פרוייקטים
 • נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
 • מינהל הרכש
 • המשרד לשוויון חברתי
 • ישראל דיגיטלית
 • מאזן המדינה
 • תאגידים ציבוריים
 • דוחות כספיים
 • החטיבה להתיישבות
 • מזכירות הממשלה
 • זיקה פוליטית
 • אורי אריאל
 • שדלנות - לוביסטיםמינהל תקין
 • ניתוחים
 • מחסור בכח אדם
 • זמני המתנה
 • בעיות התפתחות
 • חינוך מיוחד
 • רוקחות
 • תרופות
 • ביקורת פנים
 • ניגוד עניינים
 • העסקת קרובי משפחה
 • תרומות
 • נסיעות לחו"ל
 • שקיפות
 • נציגויות ישראל בחו"ל
 • תנאי העסקה
 • פיקוח פדגוגי
 • תוצרת חקלאית
 • פירות וירקות
 • הדברה ודישון
 • השירות הלאומי
 • השירות האזרחי
 • רשות השירות הלאומי-אזרחי
 • נוער בסיכון
 • פנימייה
 • מסגרות חוץ-ביתיות
 • פערים לימודיים
 • ילדים בסיכון
 • הכשרה מקצועית
 • מעגלים - הקרן למען בעלי מקצועות שוחקים
 • פנסיה מגשרת
 • הסבה מקצועית
 • קבורה אזרחית
 • בתי עלמין
 • זכויות אדם
 • רשות התאגידים
 • ניהול תקין
 • עמותות
 • הדרת נשים
 • אי שוויון
 • אפליה
 • גזענות
 • הפרדת יולדות
 • חובת דיווח
 • הטבות מס
 • מעמד אזרחי
 • איחוד משפחות
 • ידועים בציבור
 • בתי מלון
 • הסרת חסמים
 • שיווק קרקעות
 • תיירות
 • דואר אלקטרוני
 • היעדר תיעוד
 • מינהל תקין
 • משרות אמון
 • מינויים פוליטיים
 • מירי רגב
 • המועצה הלאומית לספורט
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • המוסד לביטוח לאומי
 • משרד האוצר
 • משרד האוצר - אגף החשב הכללי
 • המועצה להשכלה גבוהה
 • הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת)
 • משרד המשפטים - רשם העמותות
 • חברת החשמל לישראל בע"מ
 • הרשות להגבלים עסקיים
 • משרד האנרגיה והמים
 • מינהל מקרקעי ישראל (ממ"י)
 • מועצת מקרקעי ישראל
 • נכסי ההסתדרות (נדל"ן) בע"מ
 • חברת העובדים השיתופית הכללית בארץ ישראל בע"מ

מילות מפתח

 • ניגוד עניינים
 • פגיעה בטוהר המידות
 • מינהל תקין
 • תנאי העסקה
 • תנאי פרישה
 • העסקת מקורבים
 • היעדר תיעוד
 • הטבות שכר
 • עזריאלי - מכללה אקדמית להנדסה ירושלים
 • מאגר "תמר"
 • משק הגז
 • הסכם הגז
 • שינוי ייעוד קרקע
 • דמי חכירה
 • פטור ממכרז
 • הסוכנות היהודית
 • נכסים ציבוריים
 • זכויות מקרקעין
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • המשרד לביטחון הפנים - משטרת ישראל
 • משטרת ישראל - משמר הגבול (מג"ב)
 • משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 • המשרד לביטחון פנים
 • משרד האוצר
 • משרד האוצר - מינהל הרכב הממשלתי
 • הרשות הארצית לכבאות והצלה
 • נציבות שרות המדינה

מילות מפתח

 • פשיעה חקלאית
 • פלישה לקרקעות
 • ארגון השומר החדש
 • צי הרכב הממשלתי
 • רכש
 • כלי רכב
 • קרן בלאי
 • כשירות מבצעית
 • דיווח נוכחות
 • הסכמי שכר
 • כבאות והצלה
word
pdf
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • המשרד להגנת הסביבה
 • משרד התשתיות הלאומיות
 • צבא ההגנה לישראל (צה"ל)
 • צבא ההגנה לישראל (צה"ל) - מתאם פעולות הממשלה בשטחים

מילות מפתח

 • זיהום מים
 • שפכים
 • ועדת המים המשותפת
 • רשות המים
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • משרד הביטחון
 • צבא ההגנה לישראל (צה"ל)
 • משרד האוצר
 • נציבות שרות המדינה
 • משרד הבריאות
 • משרד הפנים
 • רשות החירום הלאומית (רח"ל)
 • המטה לביטחון לאומי (מל"ל)
 • צבא ההגנה לישראל (צה"ל) - פיקוד העורף
 • המשרד לשירותי דת
 • המשרד לביטחון הפנים - משטרת ישראל
 • צבא ההגנה לישראל (צה"ל) - מתאם פעולות הממשלה בשטחים
 • משרד ראש הממשלה

מילות מפתח

 • נפלים
 • מוקשים
 • הרשות לפינוי מוקשים
 • יועצים חיצוניים
 • קבלני שירות
 • פטור ממכרז
 • מיקור חוץ
 • שירותים רפואיים
 • זמני המתנה
 • בריאות הנפש
 • מלש"בים
 • פטור משירות צבאי
 • ניהול סיכונים
 • בטיחות באימונים
 • קציני בטיחות
 • אירועי בטיחות
 • ניהול פרויקט
 • אומדן עלויות הפרויקט
 • תקשוב
 • היערכות למצבי חירום
 • פינוי סעד חללים - פס''ח
 • רפואה משפטית
 • המינהל האזרחי באיו"ש
 • אבטחה
 • מעברים ביטחוניים
 • לוחמה בטרור
 • שירות הביטחון הכללי
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • המשרד לביטחון הפנים - משטרת ישראל
 • המשרד לביטחון פנים
 • משרד המשפטים - פרקליטות המדינה
 • משרד ראש הממשלה

מילות מפתח

 • סייבר
 • רשת אפלה ("דארקנט")
 • פשיעת סייבר
 • תוכנה זדונית
word
pdf