facebook

יום הנוער הבינלאומי

פעילות משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור לציון יום הנוער הבינלאומי

היום, יום שני ה-12 באוגוסט, חל יום הנוער הבינלאומי. השנה עוסק יום הנוער בתפקידו של החינוך ככוח מעצב ומחולל שינויים, ומטרתו להדגיש את הצורך להפוך את החינוך לאיכותי, מקיף, נגיש ושוויוני לכל.

משרד מבקר המדינה בחן כמה היבטים בטיפול המדינה בבני נוער בדוח שנתי 69ב שפורסם בחודש מאי 2019: היבטים בטיפול המדינה בעבריינות מין כלפי קטינים ;  היעדרויות עובדי הוראה והעסקת ממלאי מקום בהוראה ; פעילות כפרי הנוער ; היבטים בטיפול המדינה בהתמכרויות למיניהן.

לנציבות תלונות הציבור מגיעות מדי שנה תלונות רבות העוסקות בזכויותיהם של בני נוער בהיבטים רבים של תחום החינוך, כגון הליך הרחקת תלמידים מבית ספר, אפליה ברישום, קבלה ושיבוץ לבתי ספר, תשלומים הנדרשים מהורים ועוד. לא פעם מוגשות תלונות לנציבות על ידי הנוער עצמו, דבר המעיד על בגרותו של הנוער בישראל היודע לעמוד באופן עצמאי על זכויותיו מול הרשויות השונות. להלן כמה דוגמאות לתלונות שבהן טיפלה נציבות תלונות הציבור:

תיקון טעות בציוני תעודת בגרות

בוגר של מערכת החינוך הופתע לגלות כי בתעודת הבגרות שלו הופיעו ציונים שגויים, אשר הורידו את ממוצע הציונים הכללי שלו. רכז הבגרויות בבית ספרו טען במשך יותר מחצי שנה כי פניותיו למשרד החינוך לא נענו. גם פנייתו הישירה של הנער למשרד החינוך לא צלחה. הנער הגיש תלונה לנציבות תלונות הציבור. הנציבות פנתה למשרד החינוך בעניין - ציוניו של הנער עודכנו והונפקה לו תעודת בגרות חדשה ומתוקנת.

ביטול טיול שנתי בשל אי תשלום של חלק מההורים

תלמידת כיתה י"ב בבית ספר תיכון במרכז הארץ הגישה תלונה על כך שבית הספר הודיע לתלמידים כי עקב תשלומי חסר מצד הורים רבים לשנת הלימודים כולה, לא ייצאו לטיול השנתי התלמידים בכיתות שבהן לא היה מספר מינימלי של תלמידים שהוריהם שילמו את מלוא התשלומים. הנערה כתבה בתלונתה "פנינו אליכם לאחר שראינו וקראנו שעל פי הנחיות משרד החינוך אסור למנוע מתלמידים שהוריהם לא שלמו את השתתפותם בפעילויות. מקווים מאוד שתעזרו לשכבתנו לצאת לטיול האחרון שאמור להתקיים בעוד שבועיים!" נציבות תלונות הציבור פנתה למשרד החינוך בעניין, ובעזרת התערבות המפקחת, הוסדר העניין מול בית הספר והמתלוננת ובני כיתתה יכלו לצאת לטיול השנתי.

זכותה של תלמידה בחינוך המיוחד לעצמאות בהסעה

גם תלונות שמגיעות לנציבות שלא על ידי בני נוער, נוגעות פעמים רבות באופן ישיר לזכותם של בני הנוער לעצמאות ולפיתוח עצמי. כך, לדוגמא, הוגשה תלונה בעניינה של תלמידת החינוך המיוחד שהייתה זכאית להסעות לבית הספר בהתאם לחוק החינוך המיוחד. סמוך להגשת התלונה, נעשה שינוי בהנחיות משרד החינוך שחייב את הרשות המקומית להבטיח שיהיה מלווה מבוגר שיבטיח את עלייתה להסעה ואת ירידתה ממנה. אבי התלמידה כתב לנציבות כי יחד עם בתו הגיעו להחלטה שהיא בוגרת ואחראית מספיק לעלות ולרדת מההסעה בעצמה. לדבריו, החלטה שלא לאפשר לה עלייה וירידה עצמאית מההסעה "תפגע בביטחון העצמי ובתחושת הערך שלה" כיוון שבתו עצמאית לכל דבר ועניין. בעקבות בירור שערכה הנציבות עם משרד החינוך, נבחנו ההנחיות בשנית והן שונו באופן שיאפשר לתלמידה, הגם שהיא תלמידת החינוך המיוחד, להתנהל בהסעה באופן עצמאי, מבלי להזדקק למלווה.