facebook

יצחק ארנסט נבנצל

מבקר המדינה בשנים 1981-1961

יצחק ארנסט נבנצל נולד בשנת 1907 בפרנקפורט שבגרמניה. בשנת 1929 קיבל תואר דוקטור למשפטים מאוניברסיטת פרנקפורט והחל לכהן בה כמרצה בתחום המשפט האזרחי, ובשנת 1930 שימש גם פרופסור למשפטים (אמריטוס) באוניברסיטאות ברלין ופרייבורג. היה פעיל בארגון האקדמאים הציונים וראש תנועת הנוער החרדית "עזרא" בגרמניה. בשנת 1933 עלה לישראל והתיישב בירושלים. משנה זו עד שנת 1946 היה היועץ המשפטי של בנק יפת, ובשנים 1961-1947 היה יו"ר מועצת המנהלים בחברת הולנדר ושות', שמרכזה בשטוקהולם. במלחמת השחרור שירת נבנצל כקצין במטה הכללי.

 

בשנים 1950-1948 היה מנהל המחלקה לפיתוח ירושלים בסוכנות היהודית.

בשנים 1961-1948 כיהן כמנהל החברה הכלכלית לירושלים.

בשנים 1961-1954 היה יושב ראש בנק הדואר.

בשנים 1961-1956 היה חבר במועצת המנהלים של בנק לאומי לישראל.

בשנים 1961-1957 היה יושב ראש הוועדה המייעצת והמועצה המייעצת של בנק ישראל.

שימש נשיא כבוד של לשכת המסחר ישראל-שבדיה.

כיהן כחבר וכיושב ראש בוועדות חקירה ממלכתיות, בהן ועדת אגרנט, וכן כיהן כראש הוועדה לתחיקה פיננסית מטעם האגודה למדעי המדינה, יושב ראש הוועד הישראלי של ההסתדרות המדיצינית הדסה ונשיא לשכת ירושלים (מסדר בני ברית). נוסף על כך היה חבר ועד הנאמנים של בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב בירושלים, חבר מועצת ההגבלים העסקיים וחבר מועצת הנפט.

 

ב-11 בדצמבר 1961 מונה יצחק ארנסט נבנצל על ידי נשיא המדינה למבקר המדינה, ובשנת 1971 התווסף לתפקידו גם תפקיד נציב תלונות הציבור. הוא כיהן בתפקיד עד 10 בדצמבר 1981.

 

פעילות ציבורית נוספת

בשנת 1965 שימש נשיא הקונגרס הבין-לאומי החמישי של,INTOSAI  הארגון הבין-לאומי של מוסדות ביקורת עליונים, שהתקיים בירושלים, ובשנים 1968-1965 היה חבר הוועד המנהל של ארגון זה ויושב ראש ראשון שלו.

לאחר סיום תפקידו כמבקר המדינה מונה לנשיא מכון לב.

 

יצחק ארנסט נבנצל נפטר ב-18 בדצמבר 1992.