facebook

מפגש הסברה לאוכלוסיית הגיל השלישי בית אבות "עידן הזהב" בירושלים

יום נציב תלונות הציבור: מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מתניהו אנגלמן ערך מפגש הסברה לאוכלוסיית הגיל השלישי בבית אבות "עידן הזהב" בירושלים

לרגל יום נציב תלונות הציבור ובסימן יובל שנים לנציבות תלונות הציבור, ערך מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מתניהו אנגלמן מפגש הסברה לאוכלוסיית הגיל השלישי בית אבות "עידן הזהב" בירושלים. במפגש השתתפה גם מנהלת הנציבות, ד"ר אסתר בן חיים. זאת, כחלק מציון יום נציב תלונות הציבור במסגרתו יצאו השנה הצוותים המקצועיים בנציבות תלונות הציבור שבמשרד מבקר המדינה להסברות לאוכלוסיית בני הגיל השלישי בבתי אבות ובמרכזי יום ברחבי הארץ במגוון מגזרים ובשפות השונות.

במסגרת ההרצאה פרט מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור לדיירי בית האבות על נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה וכיצד היא יכולה לתת מענה לאוכלוסיית בני הגיל השלישי ולסייע במיצוי זכויותיהם. מבקר המדינה משמש גם כנציב תלונות הציבור ובמסגרת זו מפרסם מדי שנה את הדוח השנתי הסוקר את פעילות הנציבות. הדוח התפרסם היום, 22.6.21 בשעה 16:00.  

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מתניהו אנגלמן: "אני מברך על המפגשים שנערכו במסגרת יום נציב תלונות הציבור. האפשרות להגיש תלונה לנציבות תלונות הציבור היא כלי חשוב שהמחוקק העניק לכל אדם בכדי שיוכל להתלונן על עוולות ומחדלים שבהם הוא נתקל ולקבל סיוע. רבים מאוכלוסיית הגיל השלישי נתקלים לעיתים בקשיים במימוש זכויותיהם ולכן מחובתנו להפנות אליהם יותר תשומת לב, ובפרט לאחר הפגיעה הקשה שאוכלוסייה זו ספגה במהלך תקופת הקורונה. ביום הנציב השבוע, נפגשו צוותי נציבות תלונות הציבור עם מגוון קהילות שהמכנה המשותף להן הוא השתייכותן לאוכלוסיית הגיל השלישי, זאת כחלק מהגברת המודעות לנציבות ולפועלה ולהנגשתה לציבור. ככל שיותר אנשים יידעו על הכלי החשוב הזה, כך נוכל לסייע לרבים נוספים. לשכות הנציבות מעניקות שירות לציבור ברחבי המדינה, מהצפון לדרום וניתן דגש על מתן השרות בשפות שונות: עברית, ערבית, רוסית, אמהרית ואנגלית, לטובת כלל הרבדים של החברה הישראלית. אני מודה לכל המארחים שלנו בבתי האבות ובמרכזי היום בכל רחבי הארץ".

על נציבות תלונות הציבור

נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה הוקמה בשנת 1971 ותפקידה לברר תלונות של כל אדם לשם הבטחת זכויותיו ולמען קידום שירות ציבורי יעיל והוגן לחברה על כלל רבדיה. בנציבות מתקבלות אלפי תלונות מדי שנה במגוון רחב של נושאים, ממימוש הזכות לדיור ועד הגנה על חושפי שחיתות. לשכות הנציבות פרוסות ב-6 משרדים ולשכות ברחבי הארץ: ירושלים, תל-אביב, חיפה, לוד, באר-שבע ונצרת וכן מקבלת קהל באתרים הבאים: כרמיאל, נצרת, אום אל פחם, מזרח ירושלים, שדרות ובקרוב גם באלעד ובבני ברק. הנציבות מעניקה שירות לכל מתלונן במגוון שפות, לצד עברית, וביניהן: ערבית, אמהרית, רוסית, צרפתית ואנגלית.