facebook

המבקר אנגלמן בוועדת הכספים ביום שלישי ה-23.11.21: "אנחנו בודקים את טיפול המדינה בהון השחור"

מבקר המדינה הוסיף: "מצד אחד מועלם מהמדינה הון שחור שיכול לשמש גם ארגוני פשיעה, מצד שני המדינה אינה פועלת להחזיר לאזרחים כספים שנגבו מעבר לנדרש – תופעות אלו צריכות להיפסק. מס אמת צריך להיגבות מכל הכיוונים"

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן הציג היום (שלישי, 23.11.21) בוועדת הכספים את תקציב משרד מבקר המדינה לשנת 2022. בפתח דבריו עדכן המבקר את חברי הוועדה על עבודת הביקורת הנעשית בימים אלו על טיפול המדינה בהון השחור:

"בטרם נציג את התקציב השנתי של משרד מבקר המדינה לשנת 2022 ואת פעילות המשרד בשנה החולפת, אני רואה לנכון לעדכן אתכם, חברי ועדת הכספים, על ביקורת שאנחנו עושים בימים אלו בעניין טיפול המדינה בהון השחור.

אנחנו בודקים את הפעילות של הרשות להלבנת הון, השב"כ, המשטרה, רשות המסים, פרקליטות המדינה, מטה הסייבר הלאומי וגופים ממשלתיים נוספים בנושא. בין היתר אנחנו בודקים את יעילות הרגולציה, את אופן יישומו של משטר איסור הלבנת ההון ואת האכיפה והמודיעין. אנחנו בודקים שכל הגופים הרלוונטיים עושים את מלאכתם ביעילות כדי להילחם בתופעת ההון השחור.

זהו הצד השני של המטבע לביקורת שפרסמנו לאחרונה על רשות המסים. אני רואה חשיבות שמשרד מבקר המדינה יוודא גביית מס אמת מכלל הנישומים במדינת ישראל. הממצאים הראו שרשות המסים לא פועלת באופן אקטיבי להחזרי מס לזכאים והמדינה חייבת לנישומים 3.6 מיליארד ש"ח. מצד אחד מועלם מהמדינה הון שחור אשר יכול לשמש גם ארגוני פשיעה  ומצד שני המדינה אינה פועלת להחזיר לאזרחים כספים שנגבו מעבר לנדרש – תופעות אלו צריכות להיפסק. מס אמת צריך להגבות מכל הכיוונים".