facebook

סיפורה של תלונה: שיפוץ דירה בדיור ציבורי

בעקבות פניית נציבות תלונות הציבור ביצעה עמידר שיפוצים ותיקונים נחוצים בדירתו של מתלונן

תושב תל אביב עם לקות ראיה אשר מתגורר בגפו בדירה של עמידר, פנה לנציבות תלונות הציבור בתלונה על שעמידר לא החליפה את דוד החשמל בדירה לדוד שמש ולא שיפצה את המטבח ואת חדר המקלחת, למרות הבטחותיה לעשות כן. 

תחילה השיבה עמידר לנציבות כי הדירה נבדקה, כי לא נמצא צורך בשיפוץ וכי המתלונן רשאי להגיש בקשה חוזרת בחלוף שלושה חודשים. עמידר ציינה שמנהל תיק הלקוחות ביקר בדירה ומצא שהיא במצב טוב, למעט ידית חסרה בדלת חדר השינה, שתתוקן. 

בנוגע לטענותיו של המתלונן על החלפה לדוד שמש, השיבה עמידר שהוא לא זכאי לכך מאחר שהוא מתגורר בגפו.

בעקבות פניות נוספות של הנציבות, שלחה עמידר שוב מהנדס מטעמה לדירה. המהנדס המליץ על החלפת דוד החשמל בדוד שמש, וכן על שיפוץ חדר המקלחת ושיפוץ המטבח, לרבות החלפת דלת חדר שינה והחלפת דלת חדר מקלחת. 

זמן קצר לאחר מכן עדכנה אותנו עמידר שהעבודות הסתיימו.

המתלונן אישר כי הנושא הוסדר לשביעות רצונו המלאה והודה לנציבות על טיפולה.