facebook

אי-מסירת חבילה שנשלחה בדואר שליחים

בעקבות בירור של נציבות תלונות הציבור אותרה תקלה במשלוח חבילה והיא נמסרה ליעד

תושבת ירושלים שלחה לאחותה בהרצליה חבילה ובה מסמכים חשובים, בשירות דואר שליחים. באותו יום נעשה ניסיון למסור את החבילה לאחות, אך היא לא הייתה בבית. שליח חברת דואר ישראל התקשר לאחות בטלפון וסיכם אתה כי למחרת היום יתאמו מועד אחר למסירה, אולם לא חזר אליה כמובטח. כעבור כמה ימים, לאחר שהשליח לא יצר קשר עם האחות ולא מסר לה את החבילה, פנתה המתלוננת לעזרת נציבות תלונות הציבור.

מיד עם פנייתה פנתה הנציבות לחברת דואר ישראל, ובעקבות זאת ערכה החברה  חיפוש במוקד, איתרה  את החבילה ועוד באותו ערב מסרה אותה לאחות.

בדיקה שנערכה העלתה כי תעודת המשלוח שהייתה מוצמדת לחבילה ובה צוינו פרטי המשלוח -  ובכללם מספר החבילה, המען של האחות ומספר הטלפון שלה - התנתקה מהחבילה. כתוצאה מכך נותרה החבילה במוקד ללא פרטים מזהים ולא טופלה עד שאותרה בעקבות התערבות הנציבות.