facebook

איגרת מבקר המדינה מתניהו אנגלמן לימי הזיכרון והעצמאות

העצב והשמחה מתערבבים זה בזה. הקושי עצום, הנחמה איננה, אבל מתוך אותו קושי מדינת ישראל חזקה וחסונה אל מול כל מי שמבקש את רעתה

"מי שחלם והתגשם לו החלום

מי שלחם עד ששמע קול מנצחים

מי שעבר את כל הלילה, וראה אור יום

הוא לא יניח שנשכח את ההולכים".


מילות השיר האלה של דידי מנוסי מספרים את הסיפור של השעה המיוחדת בה אנו נמצאים כעת. שעת בין הערביים שבין יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה ליום העצמאות.


ביממה האחרונה הרמנו על נס את זכרם של מי שמסרו את נפשם למען מדינת ישראל ואזרחיה. הם חשבו על הכלל לפני שחשבו על עצמם. עוד שעה קלה נציין את יום העצמאות, שאותו אנחנו יכולים לחגוג בזכות אותם חללים.


העצב והשמחה מתערבבים זה בזה. הקושי עצום, הנחמה איננה, אבל מתוך אותו קושי מדינת ישראל חזקה וחסונה אל מול כל מי שמבקש את רעתה.


אלו הם ימים מיוחדים, ימי חשבון נפש לצד שמחה על מה שלא זכו אבותינו באלפיים שנות הגלות. גם ברגעי השמחה הערב ומחר נזכור שכל זה לא יכול היה להתקיים ללא האבל שמתקיים היום.