facebook

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור נפגש עם שר הביטחון

מבקר המדינה אנגלמן: "...תוצרי הביקורת על מערכת הביטחון נועדו לשפר את המוכנות הביטחונית של מדינת ישראל, משרד הביטחון וצה"ל. אני בטוח שהשר גנץ ינחה את אנשי משרדו לתקן את הליקויים, לייעל את עבודת המשרד ולבחון את המלצות הביקורת"

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן, נפגש ביום ד' (13.10.21) עם שר הביטחון בני גנץ, במסגרת מפגשים שמקיים עם שרי הממשלה ה-36. בפגישה הציג המבקר לשר את תוצרי הביקורת בשנתיים האחרונות ואת תכנית ביקורת המדינה בעניין משרד הביטחון לשנים הקרובות. 

מבקר המדינה אנגלמן: "משרד הביטחון הוא המשרד הגדול ביותר מבין משרדי הממשלה והוא חולש על תחומים רבים ובראשם ביטחון מדינת ישראל. תוצרי הביקורת על מערכת הביטחון נועדו לשפר את המוכנות הביטחונית של מדינת ישראל, משרד הביטחון וצה"ל. אני בטוח שהשר גנץ ינחה את אנשי משרדו לתקן את הליקויים, לייעל את עבודת המשרד ולבחון את המלצות הביקורת".

שר הביטחון גנץ: "אני מודה למבקר המדינה על הפגישה המועילה ולכל מוסד מבקר המדינה על פעולותיו למען שמירה על מנהל תקין והסיוע שהוא מניח בפני הגופים השונים לצורך שיפור תפקודם. מוסד הביקורת הוא מוסד חשוב, וכלי קריטי ביכולתנו לשמור על ביטחון ישראל. נמשיך לשתף פעולה, ולהעמיק את הקשר החיוני בינו לבין מערכת הביטחון".