facebook

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן בפארק אריאל שרון (חירייה): "יש חשיבות רבה להשלמת פיתוח הריאה הירוקה של גוש דן" (25.7.22)

המבקר קיבל סקירה ממנכ"ל הפארק דן ליכטמן וצוותו על הדרך שעבר הפארק ועל התכניות העתידיות להשלמת המהפך האקולוגי מהר זבל למה שצריך להיות "הריאה הירוקה של גוש דן"

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן ביקר בפארק אריאל שרון (25.7.22), שבעבר נקרא הר הזבל חירייה, כדי לבדוק מקרוב את התקדמות פיתוח האתר. יחד עם המבקר סיירו במקום מנכ"ל המשרד ישי וקנין, מנהל חטיבת משרדי הממשלה יובל חיו, מנהל האגף אהרון הלינגר, ועובדי האגף.

המבקר קיבל סקירה ממנכ"ל הפארק דן ליכטמן וצוותו על הדרך שעבר הפארק ועל התכניות העתידיות להשלמת המהפך האקולוגי מהר זבל למה שצריך להיות "הריאה הירוקה של גוש דן".

לדברי המבקר אנגלמן: "כבר בשנת 2005 ממשלת ישראל החליטה על הפיכתו של האתר ששימש למקור הזיהום המסוכן ביותר לגוש דן, באופן שיהפוך להיות הריאה הירוקה הגדולה והחשובה במדינה. הפרויקט הינו סמל למהפכה אקולוגית למען כלל אזרחי ישראל. ברבות השנים העלו דוחות מבקר המדינה ליקויים ביישום החלטת הממשלה. לצד זאת פרסמנו אף לאחרונה דוח מקיף על היערכות הנדרש למניעת הצפות באזור תל אביב, בצל פרויקט המסילה הרביעית ולפעילות הנדרשת בשטחי פארק אריאל שרון. 

הנהלת הפארק העלתה בפנינו את הפערים להשלמת פיתוחו המלא של הפארק. כולי תקווה כי בהקדם יושלמו העבודות להפיכת הר הזבל הזכור לרע לאחת הפנינות הירוקות של ישראל".

תזכורת: בדוח מבקר המדינה בשנת 2014 נכתב על פארק אריאל שרון: "בעידן של פיתוח עירוני מואץ נודעת חשיבות רבה, מהבחינה הלאומית, לשמירה על השטחים הירוקים ולקידום השימוש בהם לצורכי תרבות פנאי ונופש, בייחוד באזור המרכז, המאוכלס בצפיפות. הפרויקט להקמת פארק אריאל שרון הוא פרויקט רחב היקף וייחודי שנועד, בין היתר, להביא לכך שבשטח שבמשך שנים רבות שימש כאתר הטמנת פסולת וגרם להיווצרות מפגעים סביבתיים משמעותיים יוקם הפארק המטרופוליני הגדול בישראל. פארק זה אמור לשמש כ"ריאה ירוקה" במטרופולין גוש דן לרווחת כלל הציבור בדור הזה ובדורות הבאים".