facebook

סגירת לשכות נציבות תלונות הציבור ב- 20.11.19 וב- 21.11.19

ביום רביעי ה- 20.11.19 וביום חמישי, ה- 21.11.19 לא יהיו מענה טלפוני וקבלת קהל בלשכות נציבות תלונות הציבור בירושלים, תל אביב, באר שבע ולוד. לשכות קבלת הקהל בנצרת ובחיפה יפעלו כרגיל

ניתן לפנות למשרד מבקר המדינה או נציבות תלונות הציבור באמצעות טופס פנייה או תלונה באתר.

לחלופין, ניתן לשלוח תלונה בדואר אלקטרוני לכתובת:

ombudsman@mevaker.gov.il

או לפנות ללשכת המבקר בכתובת:

mevaker@mevaker.gov.il

הלשכות ישובו לעבודה סדירה ביום ראשון, ה-24.11.19

עמכם הסליחה!