facebook

כנס כתב העת "מראות" של משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור

מבקר המדינה אנגלמן חשף: רק לאחר התערבותנו התאפשר לפעוט מאוקראינה להתאזרח ולהגיע לישראל: "מטפלים בעולים ובפליטים גם כשהם לא בכותרות"

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן השתתף היום בכנס של כתב העת "מראות" של משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור. מלבד המבקר השתתפו באירוע גם שר הרווחה מאיר כהן, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, נשיא האוניברסיטה העברית פרופ' אשר כהן ונשיאת לשכת רואי החשבון לשעבר איריס שטרק.

בדבריו התייחס המבקר לתלונות שמגיעות מקרב עולים ופליטים מאוקראינה: "נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה פתחה בהסברה והעלאת המודעות בקרב עולים ופליטים מאוקראינה. אנחנו ממשיכים לטפל בהם. הדאגה לצרכיהם תמשיך להיות חובתה של הממשלה ושל המדינה, כפי שאנחנו מכירים את הציווי 'ואהבתם את הגר'. להכניס אורחים, ובפרט בעת הזו.

 לאחרונה עסקנו בתלונה של בני זוג, אזרח ישראלי ואזרחית אוקראינית שבצל הקרבות רצו להגיע לכאן, אלא שבנם הפעוט לא סיים את האזרוח ונמנע ממנו להגיע לכאן. באמצעות הצוות שבירר את התלונה, מינהל האוכלוסין אישר את הרישום של הילד והתאפשר להם להגיע".