facebook

סיפורה של תלונה - חברת החשמל לישראל בע"מ

המתלוננת קיבלה הודעה מחברת החשמל על הפסקת חשמל יזומה באזור שבו נמצא בית הקפה שהיא מפעילה בת"א. לדבריה, על מנת למנוע נזק כספי, היא נערכה מראש לאירוע, ושכרה גנרטור. בסופו של דבר, לא הייתה הפסקת חשמל במקום, והיערכותהּ היתה לשווא.

המתלוננת קיבלה הודעה מחברת החשמל על הפסקת חשמל יזומה באזור שבו נמצא בית הקפה שהיא מפעילה בתל אביב. לדבריה, מאחר שידעה כי ההפסקה היזומה עלולה לגרום לה לנזק כספי, היא פנתה למוקד הטלפוני של חברת החשמל – מוקד 103 – לקבלת פרטים מדויקים עליה, על מנת להיערך מראש לאירוע, ובכלל זה לשכור גנרטור.

המתלוננת טענה שחרף פניותיה למוקד 103, היא לא הצליחה לקבל את המידע המבוקש ולבסוף נאלצה לשכור גנרטור. בסופו של דבר, לא הייתה הפסקת חשמל במקום, והמתלוננת שכרה את הגנרטור לשווא.

בירור התלונה העלה כי חברת החשמל אכן תכננה לקיים הפסקת חשמל יזומה, אך לא ברחוב שבו נמצא בית הקפה של המתלוננת אלא ברחובות סמוכים לו. ואולם, בשל טעות אנוש תלה עובד החברה את ההודעה על ההפסקה על קיר בית הקפה ועל מבנה סמוך ובכך הוטעתה המתלוננת לחשוב כי הפסקת החשמל תהיה גם בבית הקפה. תלונת המתלוננת נמצאה מוצדקת, והמתלוננת פוצתה בגין שכירת הגנרטור בסך של 5,642 ש"ח.

חברת החשמל הודיעה לנציבות תלונות הציבור כי התלונה הובאה לידיעת הגורמים המוסמכים בחברה, ונסיבות האירוע תוחקרו והופקו מהם לקחים על מנת למנוע הישנות מקרים דומים.