facebook

מבקרי המדינה לדורותיהם

  • מתניהו אנגלמן


    מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור התשיעי של מדינת ישראל

     
  • יוסף חיים שפירא


    מבקר המדינה בשנים 2012-2019

     
  • מיכה לינדנשטראוס


    מבקר המדינה בשנים 2012-2005

     
  • אליעזר גולדברג


    מבקר המדינה בשנים 2005-1998

     
  • מרים בן פורת


    מבקרת המדינה בשנים 1998-1988

     
  • יעקב מלץ


    מבקר המדינה בשנים 1988-1987

     
  • יצחק טוניק


    מבקר המדינה בשנים 1987-1982

     
  • יצחק ארנסט נבנצל


    מבקר המדינה בשנים 1981-1961

     
  • זיגפריד מוזס


    מבקר המדינה בשנים 1961-1949