facebook

כתובות וטלפונים

להלן הכתובות והטלפונים של לשכות מבקר המדינה.

להגשת תלונה לנציבות תלונות הציבור:​ כתובות, טלפונים ושעות קבלה של לשכות נציבות תלונות הציבור

אפשר ורצוי לפנות למשרד מבקר המדינה דרך טופס הגשת תלונה או פנייה. למסירת מידע כללי לביקורת המדינה, יש לבחור באפשרות "פנייה". להגשת תלונה לנציבות תלונות הציבור, יש לבחור באפשרות "תלונה".

כתובת מלאה​​ת"ד מיקוד​טלפון פקס

ירושלים

רח' מבקר המדינה 2

(סמוך לקניון "סינמה סיטי")

10819101001 ​02-6665000​

לביקורת המדינה

02-6529322

לנציבות תלונות הציבור

02-6665204​

תל אביב

רח' הארבעה 19, מגדל התיכון

​7024​6107001​03-6844000

לביקורת המדינה

03-6851036

לנציבות תלונות הציבור

​03-6851512

חיפה

רח' חסן שוקרי 12, הדר​

​4394​3104301​04-8604444

לביקורת המדינה

04-8604434

לנציבות תלונות הציבור

​04-8649744

נצרת

רח' פאולוס השישי 85, המרכז הלבן​

​50400​1616202​04-6455050

לנציבות תלונות הציבור

​04-6455040

באר שבע

רח' הנרייטה סולד 8ב', בניין רסקו סיטי​

​599​8410402​08-6232777

לנציבות תלונות הציבור

​08-6234343

לוד

שדרות הציונות 1, מגדל הקיסר​

​727​7110603​08-9465566

לנציבות תלונות הציבור

​08-9465567