facebook

פתרון דיור לניצול שואה

במסגרת בירור התלונות המתקבלות בנציבות תלונות הציבור אנו מטפלים בתלונות רבות של ניצולי שואה

 

המתלונן, קשיש ערירי ניצול שואה ועיוור, הגיש בקשה לדיור ציבורי. מכיוון שהיה במעמד של עולה חדש, הוא הופנה להגיש את הבקשה למשרד הקליטה.

משרד הקליטה הציע למתלונן דירה בדיור ציבורי, אך זה סירב לקבלה לאחר שהתברר כי יש בה בעיות צנרת קשות. המתלונן ביקש לקבל סיוע חלופי דחוף, אך לדבריו לא הוצע לו פתרון דיור.

בעקבות התערבות הנציבות, הודיע משרד הקליטה כי המתלונן קיבל הפניה לדירה אחרת המותאמת לצרכיו במקום נגיש. לאחר שהביע נכונות לגור בדירה, הוא קיבל הפניית אכלוס והוא צפוי להיכנס אליה עם סיום השיפוץ בה.