facebook

מינוי מנהלת נציבות תלונות הציבור

הודעה על מינוי מנהלת נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה

 

ביום שני (20.11) מינתה הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת את ד"ר אסתר בן חיים למנהלת נציבות תלונות הציבור, בהתאם להמלצתו של מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, השופט (בדימ') יוסף חיים שפירא.

ד"ר אסתר בן חיים היא בוגרת תואר ראשון ושני במשפטים וכן דוקטורט במדעי הבריאות. החל משנת 2014 כיהנה כנציבת קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי במשרד הבריאות. מבקר המדינה.

מנכ"ל המשרד, מר אלי מרזל, הנהלת המשרד ועובדי המשרד מאחלים לד"ר בן חיים הצלחה רבה בתפקידה החדש.​