facebook

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן אירח ב-15.12.21 את תלמידי כיתות י"א בבית הספר תיכון מקיף יהוד, במסגרת פרוייקט "הכר את המבקר"

המבקר אנגלמן הציג בפני התלמידים את פעילות משרד מבקר המדינה, את הגיוון בסוגי הביקורת, החדשנות בביקורת המדינה ועוד

 


מבקר המדינה מתניהו אנגלמן אירח במשרד מבקר המדינה בירושלים את תלמידי כיתות י"א בבית הספר תיכון מקיף יהוד, במסגרת פרוייקט "הכר את המבקר".


המבקר אנגלמן הציג בפני התלמידים את פעילות משרד מבקר המדינה, את הגיוון בסוגי הביקורת, החדשנות בביקורת המדינה ועוד.


בנוסף, עובדי משרד מבקר המדינה שנכחו במפגש, הציגו בפני התלמידים את תהליך עריכת ביקורת המדינה ובירור התלונות נציבות תלונות הציבור.