facebook

סמינרים לעובדי עיריית תל אביב-יפו ולעובדי שי"ל

נציבות תלונות הציבור קיימה סמינרים להכרת נציבות תלונות הציבור לעובדי המינהל לשירותים חברתיים בעיריית תל אביב-יפו, לעובדים ולמתנדבים של שי"ל (שירות ייעוץ לאזרח) בכל הארץ וכן לעובדי היחידות למיצוי זכויות ברשויות השונות

נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה קיימה שני סמינרים להכרת נציבות תלונות הציבור. הסמינרים הועברו לעובדי המינהל לשירותים חברתיים בעיריית תל אביב-יפו, לעובדים ולמתנדבים של שי"ל (שירות ייעוץ לאזרח) בכל הארץ וכן לעובדי היחידות למיצוי זכויות ברשויות השונות. בסמינרים השתתפו כ-150 איש, והם זכו להדים חיוביים רבים. 

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מתניהו אנגלמן נשא את דברי הפתיחה. לאחריו העלתה ד"ר אסתר בן חיים, מנהלת נציבות תלונות הציבור, נושאים שבהם מטפלת הנציבות והמשנה למנהלת הנציבות רונית זנדברג שוחחה עם המשתתפים על תפקידה של הנציבות וסמכויותיה. כמו כן, ניתנו הרצאות טד בליווי מצגות מרתקות על ידי עובדי הנציבות אורטל אמת, דקלה דמתי, לירז יתום, אבישי פרי ורויטל רוטנשטיין-ענני, וכן ניתנה הרצאה על הלשכות לקבלת קהל על ידי שירלי צור. את הסמינרים הנחתה מנהלת לשכת לוד דינה סמט.

פעילות זו מצטרפת להרצאות נוספות שנותנים עובדי הנציבות במשך השנה לקהלים שונים, כדי לחזק את מעמדה של הנציבות, להנגיש אותה לציבור, להגביר את המודעות לעבודתה ולחזק את אמון הציבור במוסד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור.