facebook

תורמים וערבים למפלגות

איתור תרומות וערבויות שניתנו למפלגות

למידע על אודות תרומות וערבויות שניתנו למפלגות, ניתן להיכנס למערכת המידע על תרומות וערבויות.​

חשוב לדעת!
המידע על התרומות והערבויות מפורסם בהסתמך על הדיווח של המפלגה בלבד ועל אחריותה.
נתוני התרומות, התורמים, הערבויות והערבים מופיעים ללא עיבוד של משרד מבקר המדינה.