facebook

בקרת עמיתים (Peer Review) של המבקר הבריטי על משרד מבקר המדינה

לבקשת מבקר המדינה מתניהו אנגלמן - מבקר המדינה הבריטני יבצע ביקורת על משרד מבקר המדינה

 

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן נועד עם עמיתו הבריטי, גארט דיוויס, ב-12.11.2021, לקראת כינוס הוועד המנהל של ארגון Eurosai בו מכהן המבקר כסגן נשיא. השניים סיכמו על ביצוע בקרת עמיתים (Peer Review) של המבקר הבריטי על משרד מבקר המדינה.

על פי הסיכום, במהלך שנת 2023 תיערך ביקורת עמיתים מצד משרד המבקר הבריטי על תהליכי הביקורת במשרד מבקר המדינה בישראל. שיתוף הפעולה בין שני המבקרים נועד לטייב את תהליכי הביקורת במשרד מבקר המדינה הישראלי באמצעות ביקורת מקצועית ואובייקטיבית הנהוגה בקרב מוסדות מבקרי מדינה מובילים.

משרד מבקר המדינה הבריטי נחשב לאחד ממוסדות ביקורת המדינה המובילים בעולם. במהלך השנים 2020-2021 ריכז מטעם EUROSAI את קבוצת העבודה  בנושא ביקורת על התמודדות העולם משבר הקורונה, בה השתתף גם משרד מבקר המדינה הישראלי והוביל צוות חשיבה מיוחד. 

אנגלמן ודיוויס דנו על שיתופי פעולה מגוונים לצורך פיתוח וחיזוק ביקורת המדינה בתחום הפיננסי-כלכלי. אנגלמן אשר שם דגש, בין היתר, על חיזוק ביקורת המדינה בתחום זה הציג למבקר הבריטי את תפיסת הביקורת בתחום הביקורת הפיננסית וסקר בפניו את המתודולוגיות שיושמו בדוחות הביקורת האחרונים בתחום זה.

המבקר אנגלמן סקר בפני המבקר הבריטי את עיקרי דוח הביקורת בנושא "פעולות ממשלת ישראל והיערכותה למשבר האקלים", כדוגמה להגברת עיסוקה של ביקורת המדינה בישראל בתחומים מערכתיים ורלוונטיים, מבוססים על סיכונים לאומיים ואסטרטגיים וצופים פני עתיד.  

אנגלמן הציע עוד כי ייבחרו נושאי ביקורת בעלי עניין משותף לשני המשרדים ובהם תיערך ביקורת משותפת לצורך למידה והפרייה הדדית. זאת בדומה לביקורת הבינ"ל בנושא שוק התעסוקה העתידי אותה הוביל משרד המבקר בישראל בשיתוף 6 מוסדות מבקרי המדינה מהעולם, וצפוי להתפרסם בקרוב במקביל במדינות הרלוונטיות. 

יצויין כי זמן קצר לאחר כניסתו לתפקיד מבקר המדינה שוחח עם עמיתו האמריקאי על כוונה לבצע ביקורת עמיתים דומה, אלא שבשל התפרצות הקורונה הדבר לא יצא אל הפועל.

מבקר המדינה אנגלמן: "אני רואה חשיבות רבה בלמידה ממוסדות מבקרי מדינה מובילים בעולם ובחיזוק הקשרים הבין-לאומיים. אני מודה למבקר הבריטי על קיום הפגישה ועל חיזוק הממשקים המקצועיים בין המשרדים. בקרת  העמיתים תשפר את יכולותיו של משרד מבקר המדינה לבצע ביקורת אפקטיבית ומשפיעה".