facebook

דוח שנתי 64ג לשנת 2013 ולחשבונות שנת הכספים 2012

שער ותוכן ענייניםwordpdf
المقدمة – הקדמה בערביתwordpdf
סוג הפרסום דוחות שנתיים
מספר קטלוגי 964C-1-2014
תאריך פרסום 13/5/2014
מספר ISSN ISSN 0334-9713

דין וחשבון שנתי זה לשנת 2013 ולחשבונות שנת הכספים 2012 הוא רחב יריעה וכולל 42 פרקים העוסקים בביקורת על משרדי ממשלה, מוסדות מדינה, חברות ממשלתיות ותאגידים ציבוריים.

גם השנה הוסיף משרד מבקר המדינה, בצד המשך המאבק בשחיתות הציבורית ולמען טוהר המידות, לטפל באורח מעמיק בנושאים כלכליים וחברתיים שיש להם השפעה מכרעת על איכות חייהם של האזרחים במדינה, על השירות שהם מקבלים מגורמי השלטון - ועל דמותה של מדינת ישראל.

תשומת לב מיוחדת מקדישה ביקורת המדינה לביקורות הנוגעות לאוכלוסיות חלשות, אשר קשה להן יותר לעמוד על זכויותיהן, ולעתים אין מי שיהיה להן לפה. בדוח זה מובאים ממצאי ביקורת בנושאי שילוב אנשים עם מוגבלות בתעסוקה; הבאת ילדים לישראל שלא על ידי הוריהם; הטיפול בזרים שאינם בני הרחקה ומעקב אחר הטיפול בקטינים חסרי מעמד אזרחי בישראל. עוד נבדקו היבטים בטיפול המשטרה בקטינים המעורבים לכאורה בפלילים והיבטים בשיקום אסירים; ונעשה מעקב בנושא הקרן לטיפול בחסויים. פרקים אלה בדוח מצביעים על ליקויים משמעותיים בטיפול המדינה בנושאים אלה. חובתה של המדינה לפעול בהקדם לשיפור משמעותי של הטיפול באותן אוכלוסיות.

חובה זו, א...

הגופים המבוקרים בפרק

 • משרד האוצר - אגף החשב הכללי
 • משרד הבריאות
 • משרד הרווחה והשירותים החברתיים
 • המשרד לביטחון הפנים - משטרת ישראל
 • משרד הפנים - רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול
 • משרד ראש הממשלה
 • משרד התשתיות הלאומיות
 • חברת החשמל לישראל בע"מ
 • עיריית תל אביב-יפו
 • משרד האוצר
 • משרד החינוך
 • משרד הכלכלה
 • משרד המשפטים
 • משרד החוץ
 • לשכת הקשר "נתיב"
 • האגף לחינוך התיישבותי

מילות מפתח

 • נסיעות במימון שאינו ממשלתי
 • נסיעות בתפקיד
 • חוק המתנות
 • כללים למניעת ניגוד עניינים
 • היועץ המשפטי לממשלה
 • הוועדה למתן היתרים
 • אירועי התרמה וגיוס תרומות
 • זרים
 • מסתננים
 • מדיניות
 • מבקשי מקלט
 • פליטים
 • אמנת הפליטים
 • זכויות אדם
 • קורבנות סחר
 • המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה
 • נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
 • האגף לחינוך מיוחד
 • האגף לבריאות הנפש
 • שיקום תעסוקתי
 • המועצה לשלום הילד
 • האגודה לקידום החינוך
 • נעל"ה
 • חב"ד
 • אשרת כניסה לישראל
 • פנימייה
 • עליית נוער
 • מעונות
 • אפוטרופוס
 • עובדים זרים
 • מעמד אזרחי
 • ילדים בסיכון
 • מהגרים בלתי חוקיים
 • חסרי מעמד
 • משמורת

הפרק המלא

word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 • המועצה הציבורית לסטטיסטיקה
 • משרד האוצר
 • משרד הביטחון
 • משרד הבריאות
 • משרד החינוך
 • משרד האוצר - אגף השכר והסכמי עבודה
 • נציבות שרות המדינה
 • רשות החברות הממשלתיות
 • משרד הפנים
 • המשרד לשירותי דת
 • מינהל מקרקעי ישראל (ממ"י)
 • משרד הבינוי והשיכון
 • המשרד לביטחון הפנים - משטרת ישראל
 • משרד הרווחה והשירותים החברתיים
 • משרד המשפטים - פרקליטות המדינה
 • משרד המשפטים - סנגוריה ציבורית
 • המוסד לביטוח לאומי
 • ההתאחדות לכדורגל בישראל
 • המשרד לביטחון הפנים - שירות בתי הסוהר
 • הרשות לשקום האסיר
 • מכבי שירותי בריאות
 • לאומית שירותי בריאות
 • שירותי בריאות כללית
 • קופת חולים מאוחדת
 • משרד הכלכלה
 • צבא ההגנה לישראל (צה"ל)
 • השירות המטאורולוגי
 • מכון התקנים הישראלי
 • צה"ל
 • עיריית תל אביב-יפו
 • עיריית ירושלים
 • מפעל הפיס
 • עיריית רמלה
 • עיריית מודיעין-מכבים-רעות
 • עיריית לוד
 • עיריית חיפה
 • עיריית נשר
 • עיריית טירת כרמל
 • המועצה המקומית בית דגן
 • עיריית ראשון לציון
 • הרשות הארצית לכבאות והצלה
 • נציבות כבאות והצלה
 • המרכז הגריאטרי ראשון לציון
 • מגן דוד אדום בישראל בע"מ
 • צבא ההגנה לישראל (צה"ל) - פיקוד העורף
 • משרד החוץ
 • משרד ראש הממשלה
 • משרד הפנים - רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול
 • לשכת הקשר "נתיב"
 • המשרד לביטחון פנים
 • משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 • שירותים וטרינריים
 • מרכז השלטון המקומי בישראל
 • המשרד להגנת הסביבה
 • רשות שמורות הטבע והגנים הלאומיים
 • החברה להגנת הטבע
 • משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
 • משרד המשפטים
 • חברת דואר ישראל בע"מ
 • הקרן לטיפול בחסויים
 • משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי
 • המשרד לקליטת עלייה
 • המועצה האזורית רמת הנגב
 • עיריית אריאל
 • עיריית נתניה
 • עיריית אילת
 • עיריית באר שבע
 • עיריית חדרה

מילות מפתח

 • למ"ס
 • הגרעון החשבונאי
 • קיימות פיסקלית
 • דאגה לדורות הבאים
 • ניגוד עניינים
 • פערים דיגיטאליים
 • אחריות מעסיקים
 • מדידה והערכה
 • צמצום פערים
 • מינהל לשלטון מקומי
 • הממונה על השכר
 • חריגות שכר
 • חוק יסודות בתקציב
 • מועצות דתיות
 • חברות עירוניות
 • גופים מתוקצבים
 • גופים נתמכים
 • איגוד ערים
 • רשות מקרקעי ישראל
 • חברת משכנות
 • קרן קיימת לישראל
 • מיקור חוץ
 • חוכרים
 • העברת בעלות
 • רפורמה
 • כלי ירייה
 • מטווחים
 • רישיונות פרטיים / ארגוניים
 • הודעות מטפל
 • חברות שמירה ואבטחה
 • האגודה לזכויות האזרח
 • אחריות פלילית
 • חוק הנוער
 • האמנה לזכויות הילד
 • מדגם מעצרי קטינים
 • מעורבות הורים
 • ועדת רוט לוי
 • הודעה לקטין על זכויותיו
 • חקירה בשעות הלילה
 • עבודה בתשלום
 • הקצאת שוטרים
 • משימות סדר ואבטחה
 • הפעלת סמכויות אכיפה או גבייה
 • הבטחת הסדר הציבורי
 • פעולות שיטור
 • התמכרויות
 • סמים / אלכוהול
 • עבריינות מין
 • ועדת שחרורים
 • רפואה מונעת
 • חיסוני שגרה
 • טיפת חלב
 • שירותי הבריאות לתלמיד
 • חיסון עובדי מערכת הבריאות
 • חוק ביטוח נפגעי חיסון
 • נגיף הפפילומה האנושי
 • סרטן צוואר הרחם
 • פוליו
 • שפעת
 • בעיות התפתחות
 • נשים הרות
 • היקף המשרות
 • ימי אשפוז
 • סבסוד
 • כיסוי גרעונות
 • הפסד הכנסות
 • אי השקעה
 • החלטות ממשלה
 • הרשות העליונה לאשפוז
 • הכנת העורף
 • מרפאות אחודות
 • נפגעי חרדה
 • מיגון
 • עתות חירום
 • קונסוליה
 • נציגות
 • שגרירות
 • אשרת כניסה
 • נוטריונים
 • דרכון
 • חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו
 • חופש תנועה
 • הסגרה
 • פונדקאות
 • אמנות בין-לאומיות
 • אשרת עבודה
 • אשרת לימודים
 • השירות הפסיכולוגי ייעוצי
 • מינהל למדע ולטכנולוגיה
 • מינהל לחברה ונוער
 • הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך
 • צמצום האלימות
 • גלישה בטוחה
 • עיר ללא אלימות
 • כישורי חיים
 • מצבי סיכון
 • גזענות
 • חובת דיווח
 • חיים ברשת
 • קידום אקלים חינוכי מיטבי
 • החינוך הבלתי פורמלי
 • חוזר מנכ"ל
 • תכנית הליבה
 • לשכת התיאום
 • אישור בטחוני
 • הוועדה לקידום הטיול
 • אירוע חריג
 • מסע ישראלי
 • הוראות של"ח
 • חוזר תשלומי הורים
 • המינהל הפדגוגי
 • תשלומי הורים
 • מערכת "אפיק"
 • יועצים חינוכיים
 • מוסדות החינוך
 • תקנון ותנאי העסקה
 • הגדרת תפקיד
 • תפקידי הוראה
 • מערך פיקוח על הייעוץ
 • המזכירות הפדגוגית - מפמ"ר מתמטיקה
 • בחינות בגרות
 • פערים לימודיים
 • הישגים
 • מצויינות
 • תכנית אסטרטגית
 • תכנית לימודים
 • שעות תקן
 • מגזר המיעוטים
 • בחינות המיצ"ב
 • הכשרה מקצועית למורים
 • מבחני PISA
 • מבחני TIMSS
 • רשויות מקומיות
 • מזון
 • ביצים
 • וטרינר
 • צער בעלי חיים
 • בדיקות משנה
 • בקר
 • עוף
 • טיפול ביער
 • פקודת היערות
 • הסדרת הטיפול בייעור
 • מועצה להכשרת מקרקעים
 • שמורות יער
 • נטיעת יער
 • נתיבי איילון
 • פליטת מזהמים
 • כלי רכב
 • זיהום אוויר
 • חוק אוויר נקי
 • תכנית לאומית למניעת זיהום אוויר
 • ניטור מזהמי אוויר ודגימתם
 • מערך הניטור
 • הסדרי תנועה
 • אזור נפגע זיהום אוויר
 • בדיקות של פליטת מזהמים מכלי רכב
 • גון עשן
 • מכוני רישום
 • הנהלת בתי הדין הרבניים
 • רשות התאגידים
 • הקדשות
 • נאמנים
 • מאגר ממוחשב
 • איתור נכסים
 • מרשם המקרקעין
 • שטר הקדש
 • תרומות נכסים
 • כינון הקדש
 • ניהול תקין
 • שכר טרחה
 • דוחות שנתיים
 • קרנות כספיות
 • הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע
 • מאגרי מידע
 • הגנת הפרטיות
 • רמו"ט
 • חובת רישום
 • אגרות
 • פיקוח
 • היקף הרישום
 • כונס הנכסים הרשמי
 • כשרות משפטית ואפוטרופסות
 • סל טיפול בחסויים
 • חסויים ועדת העיזבונות
 • חסויים חסרי אמצעים
 • עיזבונות של חסויים וזכאים לגמלה
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • איגוד הכדורסל בישראל
 • המועצה להסדר ההימורים בספורט
 • משרד התרבות והספורט
 • משרד המשפטים - רשם העמותות
 • חברת החשמל לישראל בע"מ
 • מכון טכנולוגי חולון - מ.ט.ח
 • עיריית חולון
 • הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת)
 • המועצה להשכלה גבוהה
 • מפעל הפיס
 • משרד האוצר - אגף החשב הכללי
 • עיריית ירושלים
 • עיריית קלנסווה
 • המועצה המקומית קרית יערים
 • המועצה המקומית בענה
 • המועצה המקומית ג'וליס
 • פארק אריאל שרון בע"מ
 • רשות החברות הממשלתיות
 • משרד האוצר
 • המשרד להגנת הסביבה
 • משרד הפנים
 • מינהל מקרקעי ישראל (ממ"י)
 • רשות השידור הישראלי
 • הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים
 • משרד הפנים - מינהל התכנון
 • משרד המשפטים
 • רשות העתיקות

מילות מפתח

 • רשות התאגידים
 • מוסדות מנהלים
 • עמותה
 • ועדת ביקורת
 • מבקר פנימי
 • שומרי סף
 • פנקס חברים
 • כללי אתיקה לספורט
 • חוק העמותות
 • חוק הספורט
 • חוק רואי חשבון
 • מחשוב ERP
 • מכללה אקדמית
 • ועד מנהל
 • חבר נאמנים
 • הועדה לפיקוד ואכיפה
 • בחירת נשיא
 • סיום כהונת נשיא
 • ועדת איתור
 • טוהר מידות
 • דיווח נוכחות
 • איוש משרות
 • גמול הצטיינות
 • מעונות סטודנטים
 • חוק רשות השידור
 • הפקות מקומיות
 • נוהל התקשרויות
 • רכישת הפקות
 • לוח משדרים
 • פנייה לציבור
 • פנייה יזומה של מפיקים
 • ועדת התקשרויות
 • ועדת משא ומתן
 • פיקוח על הפקות
 • שידור אנלוגי / שידור דיגיטלי
 • גנזך המדינה
 • ארכיון הערוץ הראשון
 • ארכיון קול ישראל
 • נכסי מורשת
 • סרטי פילם
 • תכנית מורשת
 • כיבוי אש
 • הנגשה לציבור
 • שימור
 • גיבוי
 • פורמט ספרתי-דיגיטלי
 • סכנת כליה
 • מדורת השבט
 • פרויקט ה-HD
 • אומדן עלויות הפרויקט
 • נוהל להכנת אומדן
 • חריגות מעלות הפרויקט
 • הוצאת כספי ציבור
 • תכנית עבודה
 • סכומי התקשרויות
 • כללי מינהל תקין
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf