facebook

הסדרי נגישות אתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה

הסדרי הנגישות באתר האינטרנט של המשרד

דוגמה לסמל תו אתר נגיש

 • אתר משרד מבקר המדינה עומד בדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013.
 • התאמות הנגישות בוצעו עפ"י המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי.
 • הבדיקות נבחנו לתאימות הגבוהה ביותר עבור דפדפן כרום.
 • האתר מספק מבנה סמנטי עבור טכנולוגיות מסייעות ותמיכה בדפוס השימוש המקובל להפעלה עם מקלדת בעזרת מקשי החיצים, Enter ו- Esc ליציאה מתפריטים וחלונות.
 • ייעוץ הנגשת אתר האינטרנט בוצע על ידי חברת A-2-Z שיווק ונגישות באינטרנט.

בחלק העליון של המסך ישנו קישור לתפריט מוצר להנגשת האתר.

להלן פירוט על אופן השימוש בתוכנת ההנגשה. תוכנת ההנגשה של חברת User1st  מאפשרת תיקון של הקוד, התצורה והתוכן של האתר:

 1. פרופיל / יכולות של משתמשים המצריכים שימוש בקורא מסך לנוחיותך מספר יכולות:

  - טרם הפעלת התוכנה
  בעת כניסה לעמוד ובראש העמוד, ישנן הנחיות לשימוש בתוכנה
  - אחרי הפעלת התוכנה
  בתוך העמוד עצמו יתווספו קיצורי דרך לראש העמוד.
  התוכנה תתריע בפניך בעת התחלת הפעלתה, בכל עמוד שיוצג בפניך, יש להמתין לסיום העלאת העמוד.
  בראש העמוד שני תפריטים: מפת העמוד, ומפת האתר שתוכל לנווט ישירות לאזורים / דפים הרצויים.
  ניתן להשתמש בקיצורי מקלדת – ראה סעיף קיצורי מקלדת.

 2. אחרי הפעלת פרופיל / יכולות של משתמשים המצריכים בניווט מקלדת או עזרים המדמים מקלדת
  - בראש העמוד עצמו יתווספו קיצורי דרך, לחץ על כפתור ה TAB לשם מציאתם

  - בראש העמוד שני תפריטים: מפת העמוד, ומפת האתר שתוכל לנווט ישירות לאזורים / דפים הרצויים.
  - המשך להשתמש בכפתור ה TAB לשם מעבר לאזור/רכיב הבא, SHIFT+TAB יחדיו, לשם חזרה לאזור/רכיב קודם ו ENTER לשם הפעלה של רכיב או כניסה של אזור, לחץ על החצים לשם בחירה מאזור עם בחירה מרובה ו SPACE  לשם בחירה.
  - התוכנה תתריע בפניך בעת התחלת הפעלתה, בכל עמוד שיוצג בפניך, יש להמתין לסיום העלאת העמוד.
  - ניתן להשתמש בקיצורי מקלדת – ראה סעיף קיצורי מקלדת.

 3. אחרי הפעלת פרופיל / יכולות של משתמשים המצריכים שינויי צבעוניות

  - שינוי צבעים מונוכרומטי: צבעוניות האתר תשתנה בתום העלאת העמוד, שים לב שדבר זה יכול להועיל גם למשתמשים שמשתמשים בהיפוך הצבעים של Microsoft Desktop
  - אחרי הפעלת פרופיל / יכולות של משתמשים המצריכים עזרה
  -  מידע נוסף יופיע על בהתמקדותך על רכיבים, לשם תיאור מהותו של הרכיב.
  - הערה: ביכולתך לבנות לעצמך את הפרופיל, ולא להסתמך על פרופיל קיים.
 4. קיצורי מקלדת:
0 –  קיצור דרך לתפריט הנגישות
2 –  קיצור דרך לאזור מרכזי בעמוד
3 –  קיצור דרך לאזור מפת האתר
4 -   קיצור דרך לאזור החיפוש
S -   קיצור דרך למפת העמוד


בראש העמוד שני תפריטים: מפת העמוד, ומפת האתר שתוכל לנווט ישירות לאזורים / דפים הרצויים.

 

אם במהלך הגלישה באתר נתקלת בבעיה בנושא נגישות נשמח לקבל ממך הערות באמצעות טופס יצירת קשר שבאתר.

פרטים ליצירת קשר של רכז הנגישות לעניין נגישות לשכות משרד מבקר המדינה, והשירות הניתן על ידי משרד מבקר המדינה לאנשים עם מוגבלות:

 • שם: צביקה אוהל
 • פקס: 026529315 (לכתוב - עבור  צביקה אוהל)
 • דוא”ל: ​zvika_o@mevaker.gov.il


תאריך עדכון הצהרה: 24.07.22