facebook

כתובות, טלפונים ושעות קבלה

בימים אלה לא מתקיימת קבלת קהל בלשכות משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

 

לנוכח הנחיות הממשלה העדכניות בעניין ההתמודדות עם נגיף הקורונה - לא תתקיים קבלת קהל בכל לשכות משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור החל ממחר (27.7.20) ועד להודעה חדשה.

עובדי נציבות תלונות הציבור ממשיכים גם בתקופה זו לתת מענה לפונים ולסייע לכל אדם שזכויותיו נפגעו על ידי רשויות השלטון. אם נתקלתם בקושי במימוש זכויותיכם ובקבלת שירות מגוף ציבורי - אנו מזמינים אתכם לפנות לנציבות ולהסתייע בה.

באפשרותכם לפנות למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור באמצעות טופס פנייה או תלונה באתר.

ניתן לשלוח תלונה בדואר אלקטרוני לכתובת: ombudsman@mevaker.gov.il

ניתן לפנות אלינו גם בדואר ובפקס. לרשותכם רשימת הכתובות של משרדנו.

כמו כן ניתן לפנות בטלפון בימים א-ה בשעות 9:00-15:00:

לשכת נצרת - ​04-6455050

לשכת לוד – ​08-9465566

לשכת באר שבע – ​08-6232777

ללשכת ירושלים - 02-6665373 ניתן לפנות בימים א-ה בשעות 9:00-12:00.

 


לרשותכם הכתובות והטלפונים:

כתובת מלאה​​שעות קבלה ​טלפון פקס

ירושלים

רח' מבקר המדינה 2

(סמוך לקניון "סינמה סיטי")

ת"ד 1081, מיקוד 9101001

בימים א'-ה':
13:00-9:00
ביום ד' גם בין:
17:00-15:00

02-6665000


לביקורת המדינה

02-6529322

לנציבות תלונות הציבור

02-6665204​

תל אביב

רח' הארבעה 19, מגדל התיכון

ת"ד 7024, מיקוד 6107001

​בימים א'-ה':
13:00-9:00
ביום ד' גם בין:
17:00-15:00

​03-6843555


לביקורת המדינה

03-6851036

לנציבות תלונות הציבור

​03-6851512

חיפה

רח' חסן שוקרי 12, הדר

ת"ד 4394, מיקוד 3104301​

​בימים א'-ה':
13:00-9:00
ביום ד' גם בין:
17:00-15:00

​04-8649748


לביקורת המדינה

04-8604434

לנציבות תלונות הציבור

​04-8649744

נצרת

רח' פאולוס השישי 85, המרכז הלבן

ת"ד 50400, מיקוד 1616202​

 דואר אלקטרוני: nazeret@mevaker.gov.il

​בימים א'-ה':
13:00-9:00
ביום ד' גם בין:
17:00-15:00

​04-6455050


לנציבות תלונות הציבור

​04-6455040

באר שבע

רח' הנרייטה סולד 8ב', בניין רסקו סיטי

ת"ד 599, מיקוד 8410402​

דואר אלקטרוני: beersheva@mevaker.gov.il

​בימים א'-ה':
13:00-9:00
ביום ד' גם בין:
17:00-15:00

​08-6232777


לנציבות תלונות הציבור

​08-6234343

לוד

שדרות הציונות 1, מגדל הקיסר

ת"ד 727, מיקוד 7110603​​

דואר אלקטרוני: lod@mevaker.gov.il

​בימים א'-ה':
13:00-9:00
ביום ד' גם בין:
17:00-15:00

​08-9465566


לנציבות תלונות הציבור

​08-9465567