facebook

סגירת לשכות נציבות תלונות הציבור לקבלת קהל ביום שני ה-23.5.22

בשל פעילות משרדית לא תתקיים קבלת קהל בלשכות נציבות תלונות הציבור ביום שני ה-23.5.22

 

באפשרותכם לפנות למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור באמצעות טופס פנייה או תלונה,
או לשלוח תלונה בדואר אלקטרוני לכתובת: ombudsman@mevaker.gov.il.

 

קבלת הקהל תתחדש ביום שלישי, ה- 24.5.22.

 

עמכם הסליחה.