facebook

הודעה על השבתת מערכות מימון מפלגות

מערכת מימון המפלגות למדווחים ומערכת פירסום התרומות יושבתו היום, יום רביעי ה-21.3.18 בין השעות 17:00-22:00 לצורך עבודות תחזוקה ושידרוג המערכת

עמכם הסליחה