לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור

דוח ביקורת החשבונות של המתמודדים בבחירות המקדימות במפלגות השונות על מועמדות מטעמן לתפקיד חבר הכנסת ה-21 ולתפקיד חבר הכנסת ה-22; דוח ביקורת חשבונות המתמודדים בבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר המפלגה במפלגות "הליכוד", "העבודה" ו"מרצ"

תאריך הפרסום: 01.02.2021
מספר קטלוגי: 2021-202
מספר ISSN: 0793-1948

הקדמה

​להלן הקישורים לדוחות הפרטניים על תוצאות ביקורת החשבונות של המועמדים:
רקע

דוח ביקורת החשבונות של המתמודדים בבחירות המקדימות במפלגות השונות על מועמדות מטעמן לתפקיד חבר הכנסת ה-21 ולתפקיד חבר הכנסת ה-22

חמש מפלגות שהשתתפו בבחירות לכנסת העשרים ואחת דיווחו למשרדי על קיומו של הליך לבחירות מקדימות של מועמדיהן לתפקיד חבר הכנסת העשרים ואחת, ואלו הן: הבית היהודי, מיסודה של המפד"ל - המפלגה הדתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי בארץ ישראל (להלן - הבית היהודי); הליכוד - תנועה לאומית ליברלית (להלן - הליכוד); מפלגת העבודה הישראלית (להלן - העבודה); זהות תנועה ישראלית יהודית (להלן - זהות) ומרצ. 

אשר לבחירות לכנסת העשרים ושתיים - רק מפלגה אחת שהשתתפה בבחירות אלה - מרצ - דיווחה למשרדי על בחירות מקדימות לתפקיד חבר הכנסת העשרים ושתיים. המפלגות האחרות מתוך החמש המצוינות לעיל, דהיינו הבית היהודי, הליכוד והעבודה, החליטו כי לא תיערכנה מערכת בחירות מקדימות הכרוכה בהוצאות ובהכנסות לבחירת מועמדיהן לכנסת העשרים ושתיים, ורשימת מועמדיהן לכנסת העשרים ושתיים תהיה בדומה לרשימה שהגישו לוועדת הבחירות לכנסת העשרים ואחת, בשינויים המחויבים. 

עניינו של דוח זה הוא ממצאי הביקורת לגבי חשבונות המועמדים בבחירות המקדימות שהתקיימו בחמש המפלגות האמורות לתפקיד חבר הכנסת העשרים ואחת ובבחירות המקדימות שהתקיימו במפלגת מרצ לתפקיד חבר הכנסת העשרים ושתיים.

לוח 1: נתונים על מערכות הבחירות המקדימות (בקובץ המצורף)


דוח ביקורת חשבונות המתמודדים בבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר המפלגה במפלגות "הליכוד", "העבודה" ו"מרצ"

בחודשים יוני-דצמבר 2019 התקיימו בחירות מקדימות לתפקיד יו"ר המפלגה במפלגות האלה: "הליכוד - תנועה לאומית ליברלית" (להלן - הליכוד), "מפלגת העבודה הישראלית" (להלן - העבודה) ו"מרצ". בבחירות האמורות נבחרו בנימין נתניהו, עמיר פרץ וניצן הורוביץ ליושבי הראש של אותן המפלגות (בהתאמה).

עניינו של דוח זה הוא ממצאי הביקורת לגבי חשבונות המועמדים בבחירות המקדימות האמורות.

המשך קריאה בקובץ המצורף

תוכן העניינים