facebook

דוח ביקורת על השרפה בכרמל - דצמבר 2010 מחדלים, כשלים ומסקנות

שער ותוכן ענייניםwordpdf
תקצירwordpdf
סוג הפרסום דוחות מיוחדים
מספר קטלוגי 004-2012
תאריך פרסום 20/6/2012
מספר ISSN ISSN 0334-9713

ממצאי הביקורת על השרפה בכרמל, שפורטו בדוח נרחב ומקיף זה, מעלים ליקויים, כשלים ומחדלים חמורים הנוגעים למערך הכבאות וההצלה, למשטרת ישראל, לשירות בתי הסוהר וכן לגורמים נוספים הנוגעים לכיבוי ולמניעת שרפות בהיקף נרחב, ובהם רשויות מקומיות, הרשות לשמירת הטבע והגנים ומערכת הביטחון. הליקויים והכשלים החמורים שנמצאו והמחדלים שנחשפו כאן נוגעים להיערכות המוקדמת של הכוחות ולפעולות שננקטו מיד לאחר פרוץ השרפה ובמהלך יומה הראשון, כמו גם לליקויים כבדי משקל בסדרי הפיקוד והשליטה של הארגונים הנזכרים וליכולת התיאום ושיתוף הפעולה ביניהם בעת אירוע כזה.

44 אישה ואיש, ונער ביניהם, כולם "מלח הארץ", נספו בדלקה ענקית בכרמל. 44 משפחות שכולות שעולמן חרב עליהן, השואלות למה? מדוע לא נמנע מבעוד מועד מאוטובוס הצוערים לעלות לכיוון כלא דמון, כאשר הסכנה המרחפת על מי שעולה בכביש מכלא הכרמל לכיוון כלא דמון הייתה חייבת להיות ברורה לכול, בשל ענני העשן הכבד ולהבות האש הענקיות, שנראו גם למרחקים; ולא פחות חשוב - על אף מידע שכבר היה בידי הגורמים המקצועיים או היה אמור להיות בידיהם באותה עת? האם פעלו מפקדי המשטרה בעת השרפה ...

הגופים המבוקרים בפרק

 • המשרד לביטחון הפנים - משטרת ישראל
 • משרד הפנים
 • נציבות כבאות והצלה
 • הרשות הארצית לכבאות והצלה
 • המשרד לביטחון הפנים - שירות בתי הסוהר

מילות מפתח

 • ניהול אירוע
 • מרכז שליטה
 • בית הסוהר "דמון"
 • מרחב חוף
 • אסון אוטובוס הצוהרים
 • תפקוד המשטרה
 • שמעון קורן (ניצב)
 • רוני עטיה (תת ניצב)
 • דוד כהן (רב ניצב)
 • כיבוי אש
 • כיבוי אווירי
 • מוכנות
 • אימונים
 • כבאות והצלה
 • כוננות
 • שמעון רומח (רב טפסר)
 • תפיסה מבצעית
 • היערכות למצבי חירום
 • בית הסוהר "כרמל"
 • גדוד נחשון
 • אסירים
 • פיקוד ושליטה
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • צבא ההגנה לישראל (צה"ל)
 • משרד הביטחון
 • רשות החירום הלאומית (רח"ל)

מילות מפתח

 • שיתוף פעולה בין-משרדי
 • עתות חירום
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים
 • המשרד להגנת הסביבה
 • משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 • נציבות כבאות והצלה
 • מעצ - החברה הלאומית לדרכים ותשתיות תחבורה בישראל בע"מ
 • המועצה האזורית חוף הכרמל
 • המועצה המקומית דלית אל כרמל
 • עוספיה
 • עיריית חיפה
 • עיריית טירת כרמל
 • הרשות הארצית לכבאות והצלה

מילות מפתח

 • פעולות מניעה
 • מדיניות
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • נציבות כבאות והצלה
 • הרשות הארצית לכבאות והצלה

מילות מפתח

 • כשירות
 • כח אדם
 • מבנה ארגוני
 • תרומה
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • עיריית חיפה
 • עיריית טירת כרמל
 • המועצה האזורית חוף הכרמל
 • עוספיה
 • המועצה המקומית דלית אל כרמל
 • המשרד לביטחון הפנים - משטרת ישראל
 • צבא ההגנה לישראל (צה"ל) - פיקוד העורף
 • רשות החירום הלאומית (רח"ל)

מילות מפתח

 • ברזי כיבוי
 • היערכות למצבי חירום
 • פרסום מידע לציבור
 • פינוי אוכלוסייה
 • דרכי מילוט
 • גיזום עצים
word
pdf

הגופים המבוקרים בפרק

 • נציבות כבאות והצלה
 • המשרד לביטחון הפנים - משטרת ישראל
 • המשרד לביטחון הפנים - שירות בתי הסוהר
 • משרד הביטחון
 • משרד הפנים
 • משרד האוצר
 • המשרד לביטחון פנים
 • איגוד ערים שרותי כבאות והצלה איזור איילון
 • צבא ההגנה לישראל (צה"ל) - פיקוד העורף
 • רשות החירום הלאומית (רח"ל)

מילות מפתח

 • טיפול ביער
 • שמעון רומח (רב טפסר)
 • בנימין נתניהו
 • תקציב
 • אלי ישי
 • יובל שטייניץ
 • יצחק אהרונוביץ'
 • מבנה ארגוני
 • כשירות
 • כבאות והצלה
 • עתות חירום
word
pdf
word
pdf