facebook

הודעה על עבודות תחזוקה באתר

היום בין השעות 17:00 ל-20:00 תושבת מערכת מימון המפלגות ובנוסף, לא תתאפשר שליחת טופס תלונה או פניה באתר

היום, יום שלישי (2.7),  בין 17:00 ל-20:00 יושבתו מערכת מימון המפלגות למדווחים ולרואי חשבון ומערכת פירסום התרומות. בנוסף לכך, לא תתאפשר שליחת טפסי תלונה או פנייה באתר.

ההשבתה תתבצע לצורך עבודות תחזוקה ושדרוג המערכת.

 

ניתן לשלוח תלונה בדואר אלקטרוני לכתובת:

ombudsman@mevaker.gov.il

או לפנות ללשכת המבקר בכתובת:

mevaker@mevaker.gov.il

 

עמכם הסליחה!