facebook

סיפורה של תלונה: מתלונן ביקש להישפט על דוח חניה וננקטו נגדו הליכי גבייה משום שלא ציין בבקשתו את מספר הטלפון שלו

לאחר התערבות הנציבות, נבחנה בקשתו של המתלונן ודוח החניה בוטל - עיריית ירושלים הנחתה את גורמי האכיפה בעיר לטפל בבקשות להישפט גם אם לא צוין מספר הטלפון בבקשה

​תושב קריית אתא שהגיש בקשה להישפט על דוח חניה שקיבל מעיריית ירושלים, הופתע לגלות כי העירייה ממשיכה בהליכי גבייה נגדו ושלחה לו הודעות גביה נוספות עם קנס מוגדל ודרישות לתשלום החוב. משפנה לעירייה כדי להבין את פשר הדבר נמסר לו כי מאחר שבקשתו להישפט לא כללה פירוט של מספר הטלפון הנייד שלו והוא לא הגיב למכתב ששלחה לו העירייה בבקשה להשלים פרט זה, בקשתו להישפט לא הוגשה לבית המשפט והעירייה המשיכה בהליכי הגביה. 

המתלונן פנה בתלונה לנציבות וטען כי לא קיבל את המכתב האמור ובכל אופן היעדר פרט טכני של מספר הטלפון שלו לא אמור לעכב את הגשת בקשתו להישפט אשר אמורה להפסיק את הליכי הגבייה מולו. 

בעקבות פניית הנציבות לבירור התלונה, העבירה העירייה את הדוח של המתלונן לבחינה נוספת על ידי תובע, וזה החליט לבטל את הדוח. 

אשר לדרישה לספק מספר טלפון נייד, אף שהדבר אינו נדרש בתקנות סדר הדין הפלילי נמצא כי בטופס המקוון שיצרה העירייה להגשת בקשה להישפט נדרש מספר טלפון נייד כאמצעי קשר יעיל המאפשר שליחת הודעות מסרון על דיונים. אף שגורמי האכיפה בעירייה הונחו להגיש בקשות להישפט גם במקרים בהם פונים לא ציינו את מספר הטלפון בבקשה, במקרה של המתלונן הנחיה זו לא קוימה.

עיריית ירושלים הבהירה לגורמי האכיפה הרלוונטיים שבכל מקרה שפונה לא מעוניין לצרף את מספר הטלפון שלו בטופס המקוון הוא יופנה לאפשרות להגשה ידנית (כפי שעשה המתלונן) ללא כל דרישה לפרטים נוספים שלא נזכרו בתקנות, ואף ציינה זאת באתר האינטרנט שלה.