facebook

פרסום דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בפריימריז לתפקיד יו"ר מפלגת העבודה

מבקר המדינה פרסם היום דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר מפלגת העבודה הישראלית שהתקיימו ביולי 2017

מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא, פרסם היום דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של המתמודדים בבחירות המקדימות לתפקיד יו"ר מפלגת העבודה הישראלית שהתקיימו ביולי 2017.

ביום 4.7.17 התקיימו בחירות מקדימות לתפקיד יו"ר המפלגה וביום 10.7.17 בחירות מקדימות חוזרות. מספר בעלי זכות הבחירה בבחירות המקדימות היה 52,504.

סכום התרומות המרבי שהיה כל מועמד רשאי לקבל וסכום ההוצאות המרבי שהיה רשאי להוציא בבחירות המקדימות הראשונות הוא 1,170,272 ש"ח. סכום התרומות המרבי שהיו רשאים לקבל בבחירות המקדימות החוזרות וכן סכום ההוצאה המרבי שמותר היה להם להוציא בבחירות המקדימות החוזרות היה 292,568 ש"ח.