facebook

סיור מבקר המדינה בחברת החשמל

במהלך הביקור התקיימה סקירה על ההתפתחויות בחברת החשמל על רקע יישום הרפורמה והשינויים במשק האנרגיה

יו"ר חברת החשמל יפתח רון טל, מנכ"ל החברה עופר בלוך וחברי ההנהלה הבכירה, ארחו את מבקר המדינה מתניהו אנגלמן יחד עם מנכ"ל משרד מבקר המדינה ישי וקנין ומנהל החטיבה לביקורת תחומי כלכלה ותשתיות לאומיות, צחי סעד, שהגיעו לביקור במשרדי החברה ביום רביעי ה-11.11.20.

במהלך הביקור התקיימה סקירה על ההתפתחויות בחברת החשמל על רקע יישום הרפורמה והשינויים במשק האנרגיה, הפעילות הפנימית והמגמה אותה מוביל הדירקטוריון בשנים האחרונות לשיתוף פעולה מלא עם משרד מבקר המדינה תוך שקיפות מלאה ושיתוף בדו"חות הנתונים. "אני רואה בדוחות המבקר כלי חשוב להתייעלות, לשיפור תהליכים ולבחינה עצמית", אמר רון טל. "אני שמח שיחידת הביקורת הפנימית של חברת החשמל עברה שינוי והפכה להיות כלי ביקורתי מקצועי ושכלל התובנות והביקורות מופנמות ומיושמות בשינויים מהותיים שמתרחשים בחברה בתקופה מאתגרת שכזאת".

במהלך הביקור הוצגה לאנגלמן סקירה של חטיבת החדשנות של חברת החשמל, נערך סיור בתחנת הכוח "אורות רבין" ובבית הספר התיכון "אנרג'יטק" בו מוכשר דור העתיד בתחום החשמל.

חלק מהביקור הוקדש גם לתחום הסייבר, שנמצא בחזית המאבק הלאומי וחברת החשמל לוקחת בו חלק מרכזי. לאנגלמן הוצג מודל הפעולה של החברה בתחום לצד ביקור בחברת "סייבר ג'ים" בה שותפה חברה החשמל לטובת הכשרת לוחמי סייבר בתחום האנרגיה.

בסיכום הביקור הציג אנגלמן את תפיסת ביקורת המדינה ואת חשיבות שילוב חדשנות בעבודת ביקורת המדינה לצד ביצוע ביקורות מעקב. כן, עדכן כי משרד מבקר המדינה מקדם בימים אלו עריכת ביקורות בתחומי סייבר ומערכות המידע  – בהלימה לתחומים שהציגה החברה במהלך הביקור.

המבקר אנגלמן הדגיש את החשיבות הרבה בהמשך פעילות הביקורת בתחומים השונים בעת הזו – תוך מיקודה בהשפעות הקורונה.