facebook

משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מעצים ומגוון את הרכב הוועדה למתן היתרים וסגל עובדי הביקורת

הרכב ועדת ההיתרים יורכב משופטות בדימוס ומנכ"לים בכירים ומוערכים במשק לצד מתן ביטוי לפריפריה ולקבוצות שונות בחברה

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן הודיע היום (יום שני ה-12 באוגוסט) על הרחבת הרכב הוועדה למתן היתרים ועל מינוי שמונה חברים חדשים לוועדה – תוקף המינוי לשנתיים. ועדת ההיתרים היוצאת מנתה שישה חברים אשר השלימו קדנציה מלאה של שנתיים – מבקר המדינה אנגלמן מבקש להודות לחברי הועדה היוצאת על תרומתם למנהל התקין בישראל.

הרכב הוועדה החדש משקף את המדיניות שמוביל המבקר אנגלמן אשר שמה דגש על שילוב מומחים מתחומים שונים, שופטות בדימוס ומנכ"לים בכירים ומוערכים במשק לצד מתן ביטוי לפריפריה החברתית כלכלית, ובכלל זה נציגות למגזר החרדי, ליוצאי אתיופיה ומובילה חברתית מהדרום אשר הינה עורכת פטנטים בעלת שם עולמי.

בראש הוועדה יכהנו במקביל השופטות בדימוס נחמה צימרינג מוניץ ושרה פריש. לצדן חברים בוועדה מנכ"ל משרד האוצר לשעבר מר שמואל סלבין, מנכ"ל משרד התקשורת לשעבר עו"ד עדן בר טל (כיום משמש כיו"ר הועדה לחיוב אישי במשרד הפנים) ומנכ"ל אוניברסיטת תל אביב לשעבר מר מרדכי כהן (כיום משמש כנציג ציבור בבית הדין הארצי לעבודה), אשר ניסיונם העשיר בניהול מערכות ציבוריות יסייע מאוד לעבודת הוועדה.

בנוסף, הוועדה כוללת את ד"ר אסתר לוצאטו (מומחית בעלת שם עולמי בתחום עריכת הפטנטים העומדת בראש משרד לוצאטו את לוצאטו עורכי פטנטים  ויו"ר עמותת יחדיו מייסודה של קרן רש"י העוסקת בקידום והרחבת שירותים חברתיים בכלל אזור הדרום) וכן נציגות למגזר החרדי – חבר המל"ג מר ישראל תיק (עמית במכון חרדי למחקרי מדיניות ומנהל פיתוח עסקי וקשרי חוץ) ונציגות ליוצאי אתיופיה הרב ד"ר שלום שרון, ראש הקתדרה לחקר יהדות אתיופיה במרכז האקדמי אונו ומרצה באוניברסיטת בר אילן.

הוועדה למתן היתרים פועלת ליד מבקר המדינה ואינה כפופה בהחלטותיה אלא למרות הדין. פעילויותיה של הוועדה וסמכויותיה מעוגנות בפרק ד' לכללים למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים. במסגרת עבודתה הוועדה רשאית לסרב למתן היתר לאי קיום כלל מהכללים, לתת היתר או לתת היתר מותנה, אם הדבר נראה לה מוצדק בנסיבות המקרה ותקין מבחינה ציבורית. עוד נקבע כי תוקף ההיתר לא יעלה על תקופת כהונת הממשלה. הכללים מעניקים לוועדה סמכות לבטל היתר או לשנותו בהתאם לנסיבות. פניה לוועדה יכולה להיות משר וממי שמועמד להיות שר. נקבע כי הוועדה תשמע את חוות דעתו של מבקר המדינה לפני מתן החלטתה וכי החלטתה תהיה סופית.

הוועדה למתן היתרים פועלת משנת 1980 ודנה בנושאים רבים ומגוונים ובהם:

• המשך כהונה בגופים בהם כיהנו השרים טרום כניסתם לכהונה. בין הגופים ניתן למנות עמותות הנצחה וגופים ציבוריים.

• המשך כתיבת מאמרים, ספרים, מחקרים ומתן הרצאות עבור גורמים שונים בתקופת הכהונה או קבלת תגמולים עבור כתבים שפורסמו קודם לתחילת הכהונה.

• נסיעות לחו"ל על חשבון גורם זר וקבלת תרומות מגורמים זרים בנסיבות מיוחדות.

• מתכונת ניהול כספים, אחזקות בניירות ערך ונושאים כספיים אחרים, כגון: מתן הנחיה חד פעמית לחברת הנאמנות, המשך החזקת מניות בחברות פרטיות ועוד.

• נושאים נוספים.

רפורמה בעבודת הביקורת:

הרחבת הרכב הוועדה היא צעד ראשון בקידום הרפורמה לביקורת בונה ואיכותית שנבחנת בימים אלו במשרד המבקר. במסגרת זו ולצורך קידום הרפורמה, המבקר אגלמן מינה מיד עם כניסתו לתפקיד מנכ"ל מקצועי – אל"מ (מיל') ישי וקנין אשר הקים את מערך הביקורת של צה"ל וכיהן כמפקד היחידה הראשון. המנכ"ל וקנין זכה לשבחים רבים כמי שקידם ביקורת איכותית ומשמעותית ועיצב את יחידת מבקר צה"ל.

כמו כן, המבקר אנגלמן מקיים מדי יום הליכי היוועצות רבים עם בכירי משרדו ומומחים במדיניות ציבורית במטרה ללמוד לעומקן את רכיבי הביקורת השונים. במסגרת הליך ההיוועצות הועלו לדיון סוגיות רבות בנושאי ביקורת המדינה והוצפו אתגרים ע"י בכירי המשרד אשר בחינתם נדרשת לשם טיוב עבודת הביקורת המקצועית ולמיקודה בנושאי הליבה של הגופים המבוקרים – בדרך שתאפשר ביקורת מכובדת ומכבדת ותגביר את אפקטיביות הביקורת.

זאת ועוד, המבקר אנגלמן הנחה להרחיב את הרכב סגל הביקורת במשרד מבקר המדינה כך שיכלול אנשי מקצועי מתחומים שונים, בהלימה לתחומי הליבה של הגופים המבוקרים ובכלל זה - אנשי כלכלה, רואי חשבון, מנהלי מערכות מחשוב וחקר נתונים וגורמי מקצוע (כגון מהנדסים, אדריכלים, מומחי בריאות, חינוך ורווחה) המתמחים בביקורת ובמנהל ציבורי תקין, אשר יעשירו מניסיונם את יכולות צוותי הביקורת.

יודגש כי הליך גיבוש הרפורמה יושלם בזמן הקרוב ועם סיום עבודת המטה הרפורמה תוצג לציבור כמקובל.