לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור

רקע

מאז התפרצות מגפת הקורונה בעולם בסוף 2019 כ-186 מדינות בעולם ובכללן ישראל, ובהן כ-1.5 מיליארד תלמידים, סגרו את בתי הספר בגבולותיהן באופן חלקי או מלא בהתאם למצב התחלואה ולהחלטות מקומיות שהתקבלו. חלקן עברו ללמידה מרחוק. למידה מרחוק היא אחת משיטות הלמידה המתקדמות, המתרחשת לרוב מחוץ לכותלי בית הספר, ובעיקר, בצורה מקוונת באמצעות כלי תקשורת שיתופיים שונים או במרחב דיגיטלי אחר. הלמידה מתבצעת בליווי המורים ובהנחייתם ובלמידה עצמאית (למידה מרחוק). ניתן לקיים למידה מרחוק באמצעות שיטות למידה שונות, וחשוב לשלב ביניהן.

בעבר הפעיל משרד החינוך מערך של למידה מרחוק בתקופות שבהן התרחשו בארץ אירועים ביטחוניים שהגבילו את פעילות מוסדות החינוך, למשל במבצע עופרת יצוקה בדרום הארץ. אולם אותם האירועים היו מצומצמים בהיקפם הן מבחינת הפיזור הגיאוגרפי, הן מבחינת משך הזמן והן מבחינת ההגבלות שהוחלו על האוכלוסייה. עד תקופת הקורונה - אשר הוגדרה לצורך דוח זה בלבד ממרץ 2020 עד אוגוסט 2021 (תקופת הקורונה), מערכת החינוך בישראל לא נדרשה להפעיל מערך של למידה מרחוק לכלל תלמידי מדינת ישראל. כחלק מהמאמץ לבלימת התפשטות נגיף הקורונה בישראל נסגרו מוסדות החינוך מ-13.3.20, ויותר מ-1.8 מיליון תלמידי מדינת ישראל עברו למצב שבו נדרשו ללמוד מרחוק זמן ממושך. 

שיא התחלואה בתקופת הקורונה שנבדקה היה ביום 18.1.21, ובו נוספו יותר מ-10,000 מאומתים חדשים; באפריל 2021 חלה נסיגה ניכרת בהתפשטות מגפת הקורונה, ומערכת החינוך שבה ללימודים במתכונת רגילה ומלאה; ואולם ביוני 2021 שבה והחלה להתפשט מגפת הקורונה והגיעה לכדי תוספת של יותר מ-6,300 מאומתים חדשים ב-9.8.21, כך שקיים חשש ששנת הלימודים התשפ"ב תיפתח בכפוף למגבלות ולתנאים ייחודיים שייתכן שלא יאפשרו לימודים סדירים ורגילים. 

נתוני מפתח

 • 1.87 מיליון

  תלמידים למדו בבתי הספר בשנת הלימודים התשפ"א (2020 - 2021).

 • 81 ימים

  של סגר מלא שבהם מערכת החינוך פעלה בלמידה מרחוק בלבד, ו-128 ימים של למידה משולבת - בבתי הספר ומרחוק (ממרץ 2020 עד פברואר 2021).

 • 70%

  מבתי הספר (לא כולל בתי ספר מהמחוז החרדי) השתתפו בתרגיל הארצי ללמידה בחירום, שהתקיים במרץ 2020, ימים ספורים טרום פרוץ הקורונה, זאת למול יעדי המשרד ל...

 • 22%

  שיעור התלמידים שלא השתתפו בסגר הראשון במרבית או בכל המפגשים הסינכרוניים שקיימו בתי הספר.

 • 55% - 80%

  מהתלמידים לא התחברו לתכנים הדיגיטליים באתרי התוכן של ספקי התוכן, בקביעות או בכלל.

 • 111,691

  מספר הצפיות היומי הממוצע בשיעורים ששודרו במסגרת מערכת השידורים הלאומית בנובמבר 2020, לעומת 376,197 במרץ 2020 - ירידה של 70% במספר הצפיות.

 • 32%

  מהורי התלמידים שהשיבו על סקר ההורים הראשון של הרשות הארצית למדידה והערכה (שנערך ביולי - אוגוסט 2020) סברו שהחרדות והחששות של ילדם היוו חסם בפני למי...

 • 49%

  מהמורים שהשיבו על סקר המורים הראשון של הרשות הארצית למדידה והערכה (שנערך ביולי-אוגוסט 2020) ציינו כי לא עברו פיתוח מקצועי בתחום ההוראה מרחוק בשנתיי...

פעולות הביקורת

בחודשים מאי 2020 עד אוגוסט 2021 בדק משרד מבקר המדינה את פעולות המדינה בנוגע להוראה וללמידה מרחוק בבתי הספר (היסודיים והעל-יסודיים) בתקופת הקורונה בהתייחס לחודשים מרץ 2020 - אוגוסט 2021. הבדיקה נערכה במשרד החינוך. יצוין כי באוקטובר 2020 פרסם מבקר המדינה דוח ביניים בנושא זה אשר עסק ב"תשתיות מחשוב ללמידה מרחוק ומרחבי למידה חלופיים בתקופת משבר הקורונה" (דוח הביניים).

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  למידה מרחוק בתקופת הקורונה בהשוואה בין - לאומית: לפי נתוני ארגון אונסק"ו, שתיעד במאגר מידע את סטטוס הפעלת מוסדות החינוך ב-210 מדינות וטריטוריות, עלה כי בפרק הזמן מ-13.3.20 עד 25.1.21, בכשני שלישים מכלל המדינות שנבדקו היו בתי הספר פתוחים לחלוטין מספר רב...
 • dislike
  ההיערכות ללמידה מרחוק בחירום: רבים מהאתגרים שליוו את מערכת החינוך בלמידה מרחוק בשעת הקורונה נתנו את אותותיהם כבר במסגרת תרגילי החירום השנתיים שקיים המשרד מאז 2016, וטופלו במהלך השנים באופן חלקי. בין הקשיים שעלו היו השתתפות חסרה של בתי הספר והתלמידים בת...
 • dislike
  הנחיות משרד החינוך בתקופת הקורונה: בעת משבר הקורונה עלו אתגרים בכל הנוגע ליישום ההנחיות שנתן משרד החינוך להפעלת מערכת החינוך, בין היתר בשל: ריבוי חוזרים והנחיות, מורכבותם, הפצתם בסמיכות למועדים ליישומם ובנוגע להתאמת החוזרים לאוכלוסיות ייעודיות.
 • dislike
  למידה סינכרונית: משרד החינוך לא דרש לקבל דיווח כמותני מבתי הספר על אודות מידת ההשתתפות של התלמידים בלמידה הסינכרונית מרחוק; משכך לא היו בידיו נתונים שהיו יכולים לאפשר לו לעקוב אחר יישום הנחיותיו, לנתח אותם, להסיק מהם מסקנות, להפיק לקחים לטיוב למידה זו...
 • dislike
  למידה א-סינכרונית - מעקב המשרד אחר השימוש במשימות המתוקשבות: משרד החינוך אוסף נתונים כמותניים על היקף הכניסות של התלמידים לאתרי התוכן הדיגיטלי של ספקי התוכן שעימם הוא מתקשר, אולם הוא אינו מנתח את הנתונים הקיימים בידיו בכדי להפיק מהם תובנות על התועלת הנ...
 • dislike
  הכניסה לאתרים של ספקי התוכן הדיגיטלי המכילים משימות מתוקשבות: עלה שבחודשים מרץ 2020 עד דצמבר 2020 (למעט בחודשים יולי-אוגוסט שבהם שהו התלמידים בחופשת הקיץ) 55% - 80% מהתלמידים לא התחברו לתכנים הדיגיטליים באתרי התוכן של ספקי התוכן, בקביעות או בכלל; שיעור...
 • dislike
  מערכת השידורים הלאומית: מפרוץ משבר הקורונה פעל משרד החינוך להרחיב, בהשקעה של כ-20.2 מיליון ש"ח, את מספר השיעורים המוקלטים, וזאת אף שהנתונים שהיו בידיו הצביעו על ירידה במספר הצפיות מכ-376,000 צפיות במרץ 2020 לכ-112,000 צפיות בנובמבר 2020, ואף שתהליכי הפ...
 • dislike
  מעורבות ההורים בלמידה מרחוק: האוכלוסיות העיקריות שנפגעו מהיעדר תמיכת ההורים בלמידה מרחוק היו תלמידי הפריפריה החברתית-כלכלית-תרבותית שלהוריהם היו גם קשיים כלכליים וכן תלמידים להורים המשתייכים לחברה החרדית ולחברה הערבית בדגש על החברה הבדואית; ההישגים של...
 • dislike
  נשירת תלמידים בתקופת הקורונה: חוקרים בארץ ובעולם מעריכים כי תופעת הנשירה צפויה להחמיר בעקבות משבר הקורונה ובעקבות המעבר ללמידה מרחוק ולהופיע גם בקרב אוכלוסיות שלא הוגדרו קודם לכן ככאלו שיש בהן סיכון לנשירה; על אף האמור, משרד החינוך לא אסף מבתי הספר נתו...
 • dislike
  מפגשים (לימודיים וחברתיים) במרחבים סביבתיים בתקופת הקורונה: לאורך תקופת הקורונה עלו קשיים במצבם הרגשי והחברתי של התלמידים, בזיהוים ובמתן מענה להם. קשיים אלה הצביעו, בין היתר, על הצורך של התלמידים במפגשים חברתיים עם חבריהם לספסל הלימודים ובמפגשים פרונטל...

  עיקרי המלצות הביקורת

  • [alt]
   היערכות ללמידה מרחוק בחירום: מוצע לבחון מתכונת רב-שנתית לגיבוש תרגילי חירום - כך שבמחזוריות שיקבע משרד החינוך ייבדקו תרחישים שונים לעומק. כמו כן מומלץ שהמשרד ייתן את הדעת על כך שתכלית הלמידה מרחוק בחירום אינה לשמש מענה או תחליף אך ורק ללמידה פרונטלית ב...
  • [alt]
   הנחיות משרד החינוך במהלך מצבי חירום: מומלץ כי משרד החינוך יגבש מתכונת מלאה וקבועה להפצת נהלים בשעת חירום שתענה על כל הקשיים שעלו בנושא זה, בדומה למה שביצע במסגרת אתר "לומדים בביטחון" - אתר ייעודי שבו רוכזו כלל ההנחיות (לרבות הנחיות בריאות, אורחות חיים...
  • [alt]
   למידה סינכרונית: מומלץ כי משרד החינוך, לצד מתן הנחיות למנהלי בתיה"ס, ירכז את נתוני הנוכחות של התלמידים בלמידה הסינכרונית באופן שיאפשר גיבוש תמונת מצב מלאה על השתתפות התלמידים בלמידה זו. גיבוש תמונת מצב מלאה תאפשר לנתח את שיטת הלמידה הסינכרונית מרחוק, ל...
  • [alt]
   למידה א-סינכרונית - משימות מתוקשבות: מומלץ גם שהמשרד יבחן את שיעורי השתתפות התלמידים במשימות המתוקשבות לאורך זמן בכלל האפיקים הממוחשבים הקיימים, יפיק לקחים בהתאם ויגבש ארגז כלים שיסייע להגברת שיעור השתתפות התלמידים במשימות אלו. מומלץ כי משרד החינוך ישל...
  • [alt]
   מערכת השידורים הלאומית: מומלץ כי משרד החינוך יפיק לקחים בכל הנוגע למערכת השידורים הלאומית, בעיקר נוכח הירידה בשיעורי הצפייה בה ונוכח השיפור שחל ביכולות המורים להוראה מרחוק, ובמסגרת זו ישלים התייעצויות הן עם גורמי המטה, הן עם מחוזות המשרד והן עם השטח...

  סיכום

  מגפת הקורונה, שהתפשטה בעולם בסוף 2019, יצרה משבר רחב היקף ועמוק שהחברה העולמית לא חוותה כמוהו בעשרות השנים האחרונות, ולו השפעות גם על מערכת החינוך. משבר הקורונה והלמידה מרחוק חשפו והגבירו את חוסר השוויון הקיים במערכת חינוך. נוכח החשש להגדלת הפערים החברתיים והלימודיים בין התלמידים ונוכח הנתונים שמוצגים בדוח זה, עולה החשיבות שמשרד החינוך יוודא כי הלמידה מרחוק מתנהלת בצורה מיטבית המספקת מענה לימודי, חברתי ורגשי עבור כל תלמידי מדינת ישראל, תוך שימת דגש על אוכלוסיות מיוחדות. מומלץ כי המשרד ימשיך ויקדם פעולות המיועדות להפיכת משבר הקורונה להזדמנות ויפעל ליצירת בסיס לשינוי של מערכת החינוך והתאמתה למאה העשרים ואחת, ובפרט בכל הנוגע ללמידה מרחוק בשגרה ובעיתות חירום.