facebook

דף הבית

מימון מפלגות
 • חובת מתן הודעות למבקר המדינה לקראת הבחירות המקדימות במפלגות והבחירות לכנסת ה-24

  14/2/2021

  חובת מתן הודעות למבקר המדינה של משווקי מתקני פרסום חוצות, עורכי סקרי בחירות ובעלי זיכיון לשידורי רדיו לקראת הבחירות המקדימות במפלגות והבחירות לכנסת ה-24

   
 •  
 • פורסמו דוחות הביקורת בנוגע לפריימריז שהתקיימו ב-2019 ופעילות הסיעות בכנסת העשרים ובבחירות לרשויות המקומיות

  30/1/2021

  מבקר המדינה מתניהו אנגלמן: "...אני קורא לכלל המתמודדים והמפלגות בעת הזו לפעול בהתאם לחוקי הבחירות ולנהוג בכספי ציבור בשקיפות, ביעילות ובחיסכון, תוך שמירה ...

   
 • הודעת מבקר המדינה בדבר פרסום תרומות וערבויות שמקבלות המפלגות

  26/1/2021

  חובת דיווח על תרומות וערבויות במערכת הממוחשבת שבאתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה

   
 • סיום תקופת ההסדר לגבי המתמודד מר גדעון סער

  18/1/2021

  ​מבקר המדינה, בתוקף סמכותו לפי קרא עוד>

   
 •