facebook

בג"ץ קיבל את עמדת מבקר המדינה בנושא אי פרסום דוחות

בג"ץ קיבל את עמדת מבקר המדינה ודחה את העתירות בנושא אי פרסום דוחות המבקר

בפסק דין שפרסם היום בג"ץ קבעו כבוד השופטים: עמית, מזוז ושטיין כי דין העתירות להידחות על הסף כיוון שאינן מבססות כל תשתית עובדתית ומשפטית.

בפסק הדין פורטה עמדת המבקר אשר הומצאה אמש כי יש לדחות את 2 העתירות על הסף וכי המלאכה לגיבוש הדוחות על ידי הצוותים המקצועיים במשרד המבקר טרם הושלמה ומכל מקום ההליכים מתקיימים בהתאם לנהלי המשרד והחוק.

השופטים ציינו כי העתירות נסמכות כל כולן על כתבות ופרסומים בכלי התקשורת ללא כל תשתית עובדתית בדוקה וקונקרטית ואשר על כן דינן להדחות על הסף.

הנוסח המלא של החלטת בג"ץ