facebook

נקיטת הליכי גביה בגין חוב לרשות השידור שכבר שולם

סיפורהּ של תלונה: בירור תלונה העלה כי רשות השידור לא סגרה תיקי הוצאה לפועל של חייבי אגרה ששילמו חובם. פיצוי שולם למתלונן

​המתלונן הגיש תלונה לנציבות תלונות הציבור בעקבות הודעה על הגבלת חשבון בנק, שקיבלו הוא והוריו, מיופי הכוח בחשבונו, עקב הליך שנפתח נגדו בהוצאה לפועל על ידי רשות השידור. הוא טען כי לא היה מקום להגבלת החשבון שכן חוב אגרת הטלוויזיה שלו שולם זה מכבר.


בירור התלונה העלה שמתלונן אכן שילם את החוב, אך בא-כוח הרשות המשיך בנקיטת הליכי גביה נגדו בהוצאה לפועל, לרבות הטלת הגבלה על חשבון הבנק שלו. עוד העלה הבירור כי תיקו של המתלונן אינו היחיד שלא נסגר וכי כ- 2,500 תושבים נוספים שילמו את חובם לרשות השידור אך תיקיהם בהוצאה לפועל נותרו פתוחים.


נציבות תלונות הציבור העירה לרשות השידור על הליקוי החמור בהתנהלותהּ, הן ביחס למתלונן והן ביחס לאלפי התושבים הנוספים. הנציבות הודיעה לרשות כי עליה לתקן את הליקוי ולנקוט אמצעים למניעת הישנותו. כמו כן, הצביעה הנציבות על הצורך במתן פיצוי למתלונן בסך 5,000 ש"ח. הרשות הודיעה כי תפעל לתיקון הליקוי ושילמה את הפיצוי על פי החלטת הנציבות.