facebook

סיור מבקר המדינה במפעלי רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ

במסגרתו הסיור הוצגו בפני המבקר וצוותו מגוון של אמצעי לחימה ומודיעין ביבשה, באוויר ובים שהיא מפתחת ומייצרת

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן, מנהל החטיבה לביקורת מערכת הביטחון תא"ל (מיל') יוסי ביינהורן, וכן צוות בכיר של עובדי המשרד התארחו ב-11.7.21 במפעלי רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ השוכנים במשגב שבגליל העליון. הביקור כלל סקירות של יו"ר דירקטוריון רפאל, ד"ר עוזי לנדאו, של המנכ"ל, האלוף (מיל') יואב הר-אבן, וכן של סמנכ"לים ובכירים נוספים בנוגע לפעילות רפאל וחזונה. בנוסף לכך כלל הביקור סיור במפעלי רפאל בקווי ייצור של מערכות שונות, במסגרתו הוצגו בפני המבקר וצוותו מגוון של אמצעי לחימה ומודיעין ביבשה, באוויר ובים שהיא מפתחת ומייצרת.

במסגרת הביקור הציג מבקר המדינה את עיקרי תפיסת ביקורת המדינה, ובפרט את החשיבות בהיכרות מעמיקה של פעילות הגופים המבוקרים ובסיורים ובמפגשים בשטח. אלו יסייעו לבצע ביקורות בנושאים הבוחנים את ליבת פעילותם של הגופים המבוקרים ואת הסיכונים והאתגרים המרכזיים איתם הגופים מתמודדים.