לוגו מדינת ישראל
ספריית הפרסומים משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור

רקע

חקירה אפידמיולוגית נועדה במקרה של מגפה לאתר אנשים שנכחו בסמיכות לאדם אשר זוהה כמי שנדבק במחלה (חולה או מאומת), ולכן היו עלולים להידבק ממנו ובכך להמשיך לייצר שרשרות הדבקה. התוצר המצטבר של החקירות האפידמיולוגיות מסייע לגבש תמונת מצב של היקף התחלואה, אופן פיזורה והתפשטותה ומוקדי ההתפרצות. מידע זה חיוני למקבלי ההחלטות לצורך קביעת מדיניות למיגור המגפה. מערך החקירות האפידמיולוגיות, הפועל בכל השנה גם בעת שגרה בלשכות הבריאות המחוזיות של משרד הבריאות, משמש בעיתות חירום של התפרצויות מגפה מרכיב מרכזי במאבק בהתפשטותה ובקטיעת שרשרות ההדבקה לפני שהן יוצאות מכלל שליטה. בחודשים הראשונים לפרוץ מגפת הקורונה - מרץ עד יולי 2020 - ניהל משרד הבריאות את מערך החקירות האפידמיולוגיות בעיקר באמצעות לשכות הבריאות המחוזיות. באוגוסט 2020, עם התפשטות המגפה, הקים פיקוד העורף של צה"ל (להלן - פקע"ר), בשיתוף גופים נוספים ממערכת הביטחון, משרד הבריאות, משרד החינוך והרשויות המקומיות, מפקדה (מפקדת אלון) שתפקידה לסייע למשרד הבריאות בקטיעת שרשרות ההדבקה, ובין היתר לפעול לקיצור לוחות הזמנים בתהליך החקירות האפידמיולוגיות למאומתים, לטובת איתור מי שהם באו איתו במגע (המגעים) ומתן הנחיית בידוד. 

נתוני מפתח

 • לכ-671,000

  מכ-720,000 מאומתים בין 1.9.20 ל-15.4.21 הושלמה חקירה אפידמיולוגית

 • כ-3,000

  מתשאלים הועסקו בשיא הפעילות של מערך החקירות (נובמבר 2020)

 • כ-4,500

  מכ-720,000 מאומתים בין 1.9.20 ל-15.4.21 לא שיתפו פעולה עם החקירה האפידמיולוגית, אולם רק מקרה אחד של אי-שיתוף פעולה הועבר לחקירת משטרת ישראל

 • 5 - 12 שעות במקום שעתיים

  עד לסוף ינואר 2021 הציבה מפקדת אלון יעד של שעתיים בממוצע מקבלת תוצאה חיובית של בדיקה ועד פתיחת החקירה. בפועל פרק הזמן היה 5 עד 12 שעות

 • 10, 4, 50%

  היעדים שהציבה מפקדת אלון עד לסוף ינואר 2021: איתור 10 מגעים ; איתור 4 מקומות שהייה; ואיתור מקור החשיפה למאומת ב-50% מהחקירות

 • 28% במקום 33%

  שיעור החולים במצב בינוני או קשה שעלו קודם לכן כמגעים קרובים בחקירות האפידמיולוגיות, מבין כלל החולים במצב זה היה לכל היותר (בסוף פברואר 2021) 28%, ל...

 • 48% (287,655 מאומתים)

  מ-598,207 מאומתים אותרו קודם לכן כמגעים של מאומתים בחקירות האפידמיולוגיות או באיכוני שירות הביטחון הכללי (שב"כ), מתחילת פעולות הסיוע של השב"כ ועד...

 • 4, 4.6, 6.4

  4 חקירות ביום בממוצע ביצעו מתשאלי הרשויות המקומיות; 4.6 - מתשאלי צה"ל; 6.4 - מתשאלי משרד הבריאות (בינואר 2021)

פעולות הביקורת

מנובמבר 2020 עד פברואר 2021 ביצע משרד מבקר המדינה ביקורת המשך בנושא מערך החקירות האפידמיולוגיות. במסגרת הביקורת נבדקו הפעלת מערך החקירות האפידמיולוגיות והשימוש במערכות הממוחשבות לניהול החקירות; היעילות והמועילות של מערך החקירות, לרבות לעומת פעולות הסיוע של השב"כ; ומצבת המתשאלים האפידמיולוגיים. נתונים מסוימים עודכנו עד אפריל 2021. הביקורת נעשתה במשרד הבריאות ובמפקדת אלון שבפקע"ר. השלמות נעשו במשרד החינוך, במרכז השלטון המקומי ובכמה רשויות מקומיות. דוח ביקורת זה הוא המשך לדוח ביניים שפרסם מבקר המדינה באוקטובר 2020 בנושא "חקירות אפידמיולוגיות לקטיעת שרשרות ההדבקה בנגיף הקורונה - ממצאי ביניים לדוח מיוחד שיפורסם בשנת 2021".

תמונת מצב העולה מן הביקורת

 • dislike
  פרק הזמן מקבלת תוצאה חיובית של בדיקה ועד פתיחת החקירה - בתקופה שמנובמבר 2020 עד אפריל 2021 היה פרק הזמן מקבלת תוצאת בדיקה חיובית ועד לפתיחת החקירה (ממוצע שבועי) בין 5 ל-12 שעות. בנוגע לתקופה שעד פברואר 2021, מדובר בחריגה מהיעד שנקבע עד אותו מועד - שעתיים.
 • dislike
  הטופס המקוון לתחקור עצמי - הכנסת הטופס המקוון לתחקור עצמי לשימוש לא צלחה.
 • dislike
  שיעור החקירות שהושלמו מבין כלל המאומתים - כל עוד מספר המאומתים החדשים ביום לא היה יותר מכ-3,000, שיעור החקירות שהושלמו לא ירד מ-95%. ואולם כאשר רמת התחלואה עברה את רף 3,000 המאומתים החדשים ביום, שיעור החקירות שהושלמו החל לרדת, ובתקופת השיא של התחלואה ב...
 • dislike
  מספר המגעים לאיתור בחקירות האפידמיולוגיות - היעד שהציבה מפקדת אלון לגבי מספר המגעים שיש לאתר בחקירות ושהיה תקף עד פברואר 2021 היה לפחות עשרה מגעים. מערך החקירות עמד ביעד בכ-5% מהחקירות באוקטובר 2020, בכ-20% במחצית דצמבר ובכ-8%. בסוף ינואר 2021 לאחר הור...
 • dislike
  זיהוי מקורות החשיפה (הדבקה) בחקירות האפידמיולוגיות - מתחילת נובמבר 2020 ועד מחצית ינואר 2021 לא הושג היעד שקבעה מפקדת אלון לזיהוי מקור החשיפה - 50% מהחקירות. ואולם בתקופות מסויימות היעד כמעט הושג - זוהו מקורות החשיפה ב-47%-48% מהחקירות.
 • dislike
  איתור מקומות השהייה של החולה בחקירות האפידמיולוגיות - בתקופה שמספטבר 2020 עד ינואר 2021 מספר מקומות השהייה שמערכי החקירות זיהו היה בין כ-0.5 לכ-3.6 מקומות, ומכאן עולה שמפקדת אלון לא השיגה את היעד שקבעה עד ינואר 2021 לאיתור - ארבעה מקומות שהייה.
 • dislike
  שיתוף הפעולה של המאומתים עם החקירות - כ-4,500 מאומתים לא שיתפו פעולה עם החקירה. בהתחשב בכך שנדרש לאתר לפחות עשרה מגעים - אותם 4,500 מאומתים היו עלולים לכאורה לייצר אלפי עד עשרות אלפי מגעים אפשריים להדבקה, ובכך להגדיל את שיעור התחלואה. משרד הבריאות לא ד...
 • dislike
  שיעור המאומתים שאושפזו במצב בינוני או קשה שעלו כמגעים קרובים בחקירות לפני שאומתו, מכלל המאומתים במצב זה - בתקופה שנבדקה חלה ככלל עלייה בשיעור החולים שאושפזו במצב בינוני או קשה אשר עלו קודם לכן כמגעים קרובים בחקירות האפידמיולוגיות - מכ-8% בספטמבר 2020 ל...
 • dislike
  העברת מידע חיוני על נתוני התחלואה בין משרדי הבריאות והחינוך - מפרוץ המגפה ועד מחצית מרץ 2021 לא הייתה למשרד הבריאות גישה מקוונת למידע של משרד החינוך על תחלואת תלמידים וצוותי הוראה. הסיבות העיקריות לכך היו הצורך להסדיר את היבטי אבטחת המידע וכן להגן על פ...
 • dislike
  פרסום לציבור של תוצרי החקירות - משרד הבריאות לא קבע מדיניות בנוגע להפצת תוצאות תחקירים אפידמיולוגיים (חקירות אפידמיולוגיות של אירועי התפרצות משמעותיים) לכלל הציבור, ובפועל תוצאות התחקירים הופצו רק במפקדת אלון. ב-25.11.20 המליץ לראשונה קבינט המומחים הלא...

  תרשים התקציר

  מספר החקירות שבוצעו מנובמבר 2020 עד אפריל 2021, בחלוקה בין מערכי החקירות (משרד הבריאות, פקע"ר והרשויות המקומיות)

  עיקרי המלצות הביקורת

  • [alt]
   מומלץ כי משרד הבריאות יפעל לשמר את מערך החקירות האפידמיולוגיות בעת הנוכחית וגם בעתיד, כדי שיהיה ניתן להפעילו בעת התפרצות מגפה.
  • [alt]
   מומלץ לפיקוד העורף (מפקדת אלון) ולמשרד הבריאות כדלהלן: לבחון כלים שיאפשרו להתחקות אחר המקורות האפשריים לחשיפה ולהדבקה, כדי להשיג את היעד שנקבע. בכלל זה ניתן לשקול שימוש בכלים טכנולוגיים ייעודיים, לאחר בחינתם, לרבות מהפן המשפטי, נוסף על שכלול יכולות החק...
  • [alt]
   מומלץ שמשרד הבריאות יבחן צעדים שיהיה ניתן לנקוט במקרים שבהם מאומת אינו משתף פעולה בחקירות אפידמיולוגיות, ובכלל זה מוצע שיבחן את המלצת קבינט המומחים הלאומי בעניין זה.
  • [alt]
   מומלץ כי קבינט הקורונה ידון בסוגיית מדיניות האכיפה בנוגע לשיתוף פעולה בחקירות אפידמיולוגיות וינחה את משרד הבריאות והמשטרה לפעול בהתאם למדיניות זו.
  • [alt]
   מומלץ שמשרד הבריאות והשב"כ ינתחו את התפוקות בנוגע למספר המגעים והמאומתים שעלו בחקירות האנושיות ובפעולות הסיוע של השב"כ. בין השאר מומלץ שהם יביאו בחשבון את השפעת רמות התחלואה על הישגי החקירות האנושיות ואיכוני השב"כ, ומתוך כך ילמדו על פוטנציאל התרומה של...

  סיכום

  מערך חקירות אפידמיולוגיות הוא מרכיב מרכזי במניעת מגפה, בעצירת התפשטותה ובקטיעת שרשרות ההדבקה לפני שהן יוצאות מכלל שליטה. כדי לשפר את מועילות מערך החקירות הלאומי הן לצורך מתן מענה למגפת הקורונה שעדיין קיימת והן לצרכים עתידיים אם יהיו, חשוב שמשרד הבריאות, מפקדת אלון בפקע"ר ויתר הגורמים יפעלו כל אחד בתחום אחריותו, וכן במשותף, לתיקון הליקויים שצוינו בדוח זה.