facebook

סגירת לשכת המשרד בבאר שבע ביום שלישי ה-11.2.2020

ביום שלישי ה-11.2.2020 לא יהיו מענה טלפוני וקבלת קהל בלשכת נציבות תלונות הציבור בבאר שבע


בשל אירוע משרדי - ביום שלישי ה- 11.2.2020 לא יהיו מענה טלפוני וקבלת קהל בלשכות משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור בבאר שבע.

ניתן לפנות למשרד מבקר המדינה או נציבות תלונות הציבור באמצעות טופס פנייה או תלונה באתר

לחלופין, ניתן לשלוח תלונה בדואר אלקטרוני לכתובת
ombudsman@mevaker.gov.il

או לפנות ללשכת המבקר בכתובת
mevaker@mevaker.gov.il
 
המשרד ישוב לעבודה סדירה למחרת, יום רביעי, ה-
 11.2.2020

עמכם הסליחה!